5 december 2014 Ramavtal

Tack för i år – ett hektiskt men mycket roligt år

Under 2014 har vår synlighet ökat och nyttan med våra ramavtal blivit allt tydligare. Arbetet med mer organiserat avtopsstöd har påbörjats och från både beställare och leverantörer understryks behovet.

Efter en intensiv vår med 20-talet SKI-dagar runt om i landet har hösten fyllts med bl. a. ett 15-tal regionala beställardagar och bolagsdagar där vi praktiskt gått igenom våra ramavtal och hur avropen ska göras. Här har vi konstaterat att det finns mer att göra för att underlätta för beställare att använda ramavtalen. Vi tar till oss detta och kommer nu att se över hur vårt arbete med framtagningen av avropsstöd går till. Jag ser framför mig att vi också kommer att behöva använda elektroniska mallar för att göra t ex den förnyade konkurrensutsättningen enklare. Vi måste bli bättre på att tillhandahålla avropsstöd som förenklar vardagen för våra beställare.

Våra kunder

Vår kundgrupp har under året vuxit till drygt 700 avropsberättigade myndigheter och enheter. Samtliga 290 kommuner och 21 landsting/regioner finns med tillsammans med över 400 kommunala bolag. Glädjande är att det under hela året varit en tillströmning av nya bolag som vill kunna nyttja våra olika kommande ramavtal. Vi ser det som en bekräftelse på att vårt arbete med nationella ramavtal uppskattas. Samtidigt som det fortsatt förpliktigar att vi utvecklar de affärsmöjligheter som vårt goda förtroende ger.

Avtalskatalogen samlar idag ett 90-tal ramavtal inom 50-talet olika ramavtalsområden. Utvecklingen går nu mer mot att göra om tidigare upphandlingar där ramavtalen upphör, än att gå in i helt nya ramavtalsområden. Det följer också naturligt av att vi definierat 26 olika ramavtalsområden som ingår i vår basportfölj. Arbetet med att utveckla dessa områden ligger högt på agendan och här efterlyser vi medverkan från beställare, upphandlare och verksamhetsansvariga att medverka i våra avtalsgrupper. När vi nu gör om våra upphandlingar gäller tesen - Göra om, göra bättre!

Våra leverantörer

Dialogen med våra leverantörer har på flera sätt varit berikande. Framför allt det positiva vi ser i samtalen med möbelföretagen och deras branschorganisation. Här lyckades vi på ett förtroendefullt sätt tillmötesgå de önskemål om avropsordning som både våra kunder och leverantörer efterlyste. Ett arbete som startade under SKI-dagarna hösten 2013 tillsammans med beställare och upphandlare och som sedan ledde till en stor och brett sammansatt avtalsgrupp där utformningen av förfrågningsunderlagen diskuterades. Även leverantörer bidrog i arbetet och gav oss såsmåningom ett förfrågningsunderlag som tillmötesgick merparten av alla de synpunkter som kommit fram. "Bred dialog och god samverkan ger också mycket bra resultat" -var en av de kommentarar vi fick när vi samlades för att teckna vårt ramavtal Möbler 2013.

Smolket i bägaren för 2014, tyvärr... kommer från alla historier vi involverats i runt vårt ramavtal på trygghetslarm och larmmottagning. Svårt att uttrycka, men här har vi mött en leverantör som upprepat visar prov på en urusel affärsetik och moral. Man svarar i anbudet att man skall uppfylla alla krav i leveransen. När man sedan blir påkommen för att man inte levererar rätt samlar man mer kraft på lögner än att ta ansvar och rätta till det som gått fel. Att man är stor har liten betydelse när man inte kan leverera rätt. Att när boendes liv och trygghet står på spel komma med lögner och förhalningsprovokationer... säger inte mer, för värre kan det inte bli.

Trots detta är jag för övrigt mycket glad över alla de positiva och framåtsträvande kontakter vi dagligen har med våra leverantörer. Jag vet att affärsmanaskapet med offentlig sektor ibland kan vara "lite" knöligt. Men receptet är ofta ödmjukhet och tålamod. Något som belönas med långa och goda affärer.

Nu är det snart jul och julen brukar bjuda på välförtjänt vila. När vi är tillbaka efter årsskiftet väntar ett nytt och spännande år. Vi kommer att arbeta vidare med att bli tydligare i våra kommunikationskanaler. Vi börjar året med att förändra utseende och namn på det här nyhetsbrevet. Vi vill fortsatt spegla hela utbudet av upphandlingsservice som SKL Kommentus erbjuder. "SKL Kommentus Just nu" blir det nya namnet på vårt elektroniska nyhetsbrev. Vid några tillfällen kompletterar vi det elektroniska med det analoga och kommer ut med en tryckt nyhetstidning med samma namn. Där vill vi ge mer utrymme för våra leverantörer att presentera sina varor och tjänster och bättre beskriva den praktiska nyttan med våra avtal. Men allt som skrivs och sägs kommer du även fortsatt att kunna läsa på vår hemsida.

... om högtidens största stycke...

Där står julklappen för alla sinnen,
gör Du rätt ger den fina minnen.
Vill Du inte använda hela
kan Du frysa in och dela.
Eller gör som förr - grilla hela på pinnen.

God jul önskar

SKI Nytt/Conny Callin

Tipsa en vän

Kommentarer (0)

Skriv en kommentar