13 november 2015 Upphandling

Tre upphandlingar inom fastighet och teknik öppna för anbud

Just nu annonserar vi tre av våra upphandlingar inom fastighet och teknik. Upphandlingarna gäller för järnhandelsvaror, VA-material och för beläggningsarbeten. Alla leverantörer, små som stora är välkomna att lämna anbud.

Vi på Kommentus inköpscentral samordnar upphandlingar åt i huvudsak kommuner och landsting. Våra huvudområden är energi, it, teknik, finansiella och administrativa tjänster, fordon och drivmedel samt varor och tjänster. Tre av våra upphandlingar inom fastighet och teknik är just nu öppna för att lämna in anbud på.

Järnhandelsvaror 2015

Upphandlingen om järnhandelsvaror omfattar ett brett sortiment av järnhandelsprodukter. I sortimentet ska bland annat infästning, elverktyg, skyddsutrustning, handverktyg, verkstadsutrustning ingå. Sista anbudsdagen är den 7 december 2015. Avtalet beräknas vara klart i april 2016.

VA-produkter 2015

Upphandlingen om VA-produkter omfattar ett komplett sortiment av VA-material för anskaffningar till reparations- och underhållsarbeten. Det omfattar också installations- och anläggningsarbeten inom VA-verksamheter. Sista anbudsdagen är den 16 december 2015. Avtalet beräknas vara klart i maj 2016.

Beläggningsarbete 2015

Upphandlingen vänder sig till entreprenörer som utför beläggningsarbeten. Det omfattar reparation och underhåll av befintliga hårda ytor som till exempel gator, vägar, cykel/gångbanor och parkeringsplatser. Upphandlingen kommer att delas in i olika regioner för att göra det lättare för lokala och regionala aktörer att lämna anbud. Sista anbudsdagen är den 21 december 2015. Avtalet beräknas vara klart i mars 2016.

Vi annonserar i systemet Opic

Alla upphandlingar som vi annonserar visas i upphandlingssystemet för offentlig sektor, Opic. Till respektive upphandling finns förfrågningsunderlag och annan information som behövs för att du som leverantör/entreprenör ska kunna lämna anbud.

Tipsa en vän

Kommentarer (0)

Skriv en kommentar