3 december 2015 Ramavtal | HVB

Uppföljning av HVB-hem positivt för flera

SKl har nyligen publicerat upphandlingen Uppföljandekontroll inom Socialtjänsten 2014. Uppföljningen av HVB-hem blir enklare och eventuella brister tydliggörs. För många är detta en välkommen tjänst.

Idag har Sveriges kommuner avtal med externa aktörer för placeringar på HVB-hem. Det är kommunernas ansvar att kontrollera, följa upp och upptäcka avvikelser hos dessa utifrån de avtal som är tecknade. Hanteringen tar såväl tid som resurser vilket lett till att flera uttryckt ett behov av stöd och hjälp.

Syftet med upphandlingen är att kommunerna ska kunna göra avrop från en leverantör med kompetens inom socialtjänstens områden som genomför uppföljningsarbetet. De antagna leverantörerna kommer göra granskningen utifrån en uppföljningsmall vi tagit fram. Mallen omfattar de vanligaste kraven som ställs i avtal mellan kommuner och HVB-hem som arbetssätt och metoder, säkerhet, bemanning, kompetens, rutiner och så vidare. Tjänsten ska därmed kunna användas av alla kommuner i Sverige. Uppföljningarna kommer att genomföras via enkäter och besök på HVB-hemmet där även intervju med ansvarig på plats ska göras.

Projektledare Jenny Åberg känner sig nöjd:

- Tillvägagångssättet gynnar alla inblandade – kommunerna, socialtjänsten samt HVB-verksamheter som själva efterfrågat uppföljning. I förlängningen blir det även en trygghet för de boende, vilket känns viktigt.

Avtalsstart är februari 2016.

Tipsa en vän

Kommentarer (0)

Skriv en kommentar