17 september 2015 Ramavtal | Hållbarhet

Uppföljning av kemikaliekrav på vårt ramavtal Lekmaterial 2013


I samband med att SKI granskade ramavtalet för Lekmaterial 2013 gjordes en kemisk analys av de 9 mjukgörare som ställdes krav på i upphandlingen. Dessa så kallade ftalater är hormonstörande och/eller klassade som reproduktionstoxiska. Ftalaterna kan läcka ut ur materialet och tas upp av kroppen och förekommer därför i analyser av blod, bröstmjölk och urin. 13 stycken ftalater fanns i början av 2015 på Reach (EU:s kemikalielagstiftning) kandidatlista varav även fyra av dessa ftalater finns på Reach bilaga XIV över ämnen som kräver tillstånd för användning. Några ftalater är även reglerade för användning i leksaker och barnvårdsartiklar i Reach bilaga XVII.

Vi valde ut 8 olika produkter av mjukgjord plast från en av ramavtalsleverantörerna. Dessa skickades till ett analysföretag för analys av förekomst av de mjukgörare som vi ställt krav på. I ett av proverna upptäcktes höga halter av ftalaten Diisobutylftalat (DIBP) som är ett reproduktionstoxiskt ämne. Efter kontakt med ramavtalsleverantören har denna produkt tagits bort från deras sortiment och webshop. De enheter som köpt in denna produkt på SKI:s ramavtal har kontaktats av leverantören som återkallat produkten samt erbjudit full återbetalning.

Tipsa en vän

Kommentarer (0)

Skriv en kommentar