3 december 2015 Ramavtal

Upphandlingsplan 2016 – 2017 klar

Vi har nu upphandlingsplanen för 2016 klar. Huvuddelen av de upphandlingar vi kommer att genomföra ersätter pågående ramavtal när dessa upphör.

Vi förstärker ytterligare affärsområdet Vård och omsorg med tre upphandlingar inom sociala placeringar. Erfarenheter av nuvarande ramavtal inom området tillsammans med stort intresse bland våra kunder har varit avgörande för beslutet.

Vi tar också tillvara erfarenheterna av vårt regionala ramavtal för Juridiska tjänster i Skåne och genomför motsvarande upphandling nationellt. Likaså här har vi lyssnat till ett stort antal kommuner runt om i landet som vill få hjälp med ett nationellt ramavtal för de mest vanligt förekommande juridiska tjänsterna.

Nytt för i år är också att vi har med två områden där vi ska genomföra förstudier tillsammans med kunder och leverantörer innan beslut tas om att genomföra upphandlingen. Den kritiska fråga vi kommer att söka svar på i förstudien är om enterala nutritionsprodukter och laddstationer är lämpliga för nationell upphandling. Dessa områden kallar vi för "projekt". Vi genomför också på uppdrag upphandling av bostadshus.

Lunchkuponger och lunchkort 2013 annonserades i oktober 2013. Upphandlingen har efter tilldelningsbeslut överprövats i olika omgångar av leverantören Edenred. Leverantören har på så vis framgångsrikt lyckats undanhålla ett stort antal myndigheter de lunchmåltidsförmåner som upphandlingen var tänkt att ombesörja. Under tiden har Edenred även meddelat att man upphör att tillverka måltidskuponger vilket innebär att det idag inte finns någon på marknaden som erbjuder lunchkuponger. SKL Kommentus har nu valt att göra en ny upphandling gällande Lunchkort. Upphandlingen ligger även i upphandlingsplanen.

Följande ramavtalsområden ingår i upphandlingsplanen 2016-2017:

(inom parentes anges datum för avtalsstart)

Upphandling

Beskrivning

Bevakning och larmtjänster 2016 (nov-2016)

Brett utbud av olika Bevaknings- och Larmtjänster.

Bostadshus 2016 (nov-16)

Kostnadseffektiva färdiga bostadshus möjliga att använda för stadigvarande eller tillfälligt bruk. Ska till en rimlig kostnad kunna demonteras och återmonteras samt uppfylla förutsättningarna för tidsbegränsat bygglov.

Bränslepellets 2016 (maj-2017)

Bränslepellets i bulk och säck inklusive leverans till UM.

E-arkiv 2016 (nov-2017)

Arkivfunktion med möjlighet att precisera funktioner efter unika behov.

Elenergi 2016 (nov-2017)

Leverans av "fysisk" elenergi inklusive prissäkring (i förekommande fall). Administration av ev. egen elproduktion.

Enterala Nutritionsprodukter 2016 (projekt)

HVB - Ensamkommande barn 2016 (jun-2017)

Nationellt samordnad ombudsupphandling av externa placeringar i HVB för ensamkommande barn

HVB - Vuxna med Missbruk 2016 (jun-2017)

Nationellt samordnad ombudsupphandling av externa placeringar i HVB för vuxna med missbruk

IT-konsulter 2016 (nov-2017)

Konsulttjänster inom ett flertal kompetensområden

Juridiska tjänster Nationell 2016 (jun-2016)

Juridiska tjänster och juridisk experthjälp inom flera rättsområden.

Konsulentstödd Familjehemsvård 2016 (jun-2017)

Nationellt samordnad ombudsupphandling av konsulentstödd familjehemsvård till socialtjänsten.

Laddstationer 2016 (projekt)

Litteratur 2016 (jun-2017)

Böcker och ljudböcker med tillhörande tjänster och biblioteksutrustning

Lunchkort 2016 (dec-2016)

Lunchkort till anställda där myndigheten subventionerar lunchmåltider

Patientenkät inom cancervård 2016 (dec-2016)

Upphandlingen täcker både stora och små enkätutskick av både regelbunden och oregelbunden karaktär inom cancervården.

Pension 2016 (jan-2017)

Administration och försäkring av AKAP-KL, KAP-KL, PFA, m.fl. pensionssystem för kommuner, landsting och kommunala bolag. Kommer även att omfatta tjänster som utbildning, rådgivning mm.

Storköksutrustning 2016 (sep-2016)

Utrustning till storkök, såsom diskmaskiner, kylutrustning, stekbord mm.

Tidningar och tidskrifter 2016 (feb-2017)

Samordnad prenumerationshantering av tidningar och tidskrifter i både tryckt och/eller elektronisk format.

Vagnparksfinans. finansiell leasing 2016 (mar-2017)

Finansiell leasing av fordon upp till 3,5 ton samt kringtjänster för fordonsförsäljning och administration.

Vitvaror 2016 (jan-2017)

Brett sortiment av vitvaror och hushållsapparater för såväl bostadslägenheter som tvättstugor, kontor, etc.

Yrkeskläder och skor 2016 (jun-2017)

Kläder och skor avsedda för yrkesutövning inom myndigheters olika verksamhetsområden (vård, omsorg, kök, fastighet m.fl.) samt profilkläder

Tipsa en vän

Kommentarer (0)

Skriv en kommentar