3 mars 2015 Ramavtal

Utökat lokalt stöd i Jönköpingsregionen

Det ska vara lätt att göra rätt, det är det inte alla gånger, vare sig på lokalt eller nationellt upphandlade avtal. Krångliga avtal minskar möjligheten till kontroll och det kräver större insatser vid inköp från upphandlarna än vad dessa har tid till, säger vår nyanställde projektkonsult Björn Isaksson i Jönköpingsregionen.

Han kommer att arbeta i samverkan med upphandlingsansvariga för att få de kontakter i verksamheten som behöver vårt stöd. Inledningsvis kommer han att fokusera på IT- och kommunikationsavtalen, men även andra tunga avtal. Meningen är att införandet av avtalen ska gå smidigare än för närvarande.

För oss är det viktigt att genom kontakter i verksamheten bättre förstå hur avtalen ska se ut för att vara attraktiva och lätta att använda. Den kunskapen kan bara medarbetare i verksamheten bidra med, därför kommer vi att söka kontakt med personer som kan delta i referens- och andra rådgivande expertgrupper.

Under februari månad har en del av de aktuella myndigheterna fått besök av Björn och fler kommer att kontaktas efter hand. När vi ser att ni gjort avropsanmälan på avtal där ni kan behöva hjälp, kommer också en kontakt i form av epost eller telefonsamtal. Självklart är ni välkomna att kontakta Björn eller vår Kundsupport om ni behöver hjälp vid införandet eller har andra frågor som behöver svar.

Aktuellt i Jönköpingsregionen

Habo kommun tar SKI till hjälp för att komplettera ramavtalskatalogen och för att införa nya avtal

Kommunens nya inköpscontroller, Charlotta Strengberg, vill strukturera upp kommunens avtalskatalog. Kommunen använder egna ramavtal, avtal upphandlade i samverkan med Jönköpings kommun och ramavtal som upphandlats av SKI. Björn Isaksson ovan fungerar som stöd för att komma fram till vilka SKI-avtal som är lämpliga att införa och även hur de ska användas.

Ulricehamns kommun tar hjälp av SKI för att hantera bilparken

Kommunen använder SKI:s ramavtal för vagnparksfinansiering och för fordonsanskaffning. SKI kommer att hjälpa till att kordinera avtalen med Miljöbilspoolen som administrerar personalbilar och förmånsbilar. Personalchefen Lars Lindberg ser uppenbara administrativa fördelar med att använda avtalen i kombination med Miljöbilspoolens tjänster.

Tipsa en vän

Kommentarer (0)

Skriv en kommentar