30 november 2015 Pressmeddelande

Välkommen hjälp i uppföljningen av HVB-hem

Kommunerna ansvarar för uppföljning av HVB-hemmen drivna av externa aktörer som man tecknat avtal med. Då många önskar stöd pågår nu en upphandling för en helt ny konsulttjänst inom ramavtalsområdet Vård och omsorg.

På uppdrag av kommunerna utför antagna leverantörer uppföljningen utifrån en mall som SKI tagit fram. Mallen omfattar vanligt förekommande krav i avtal som exempelvis arbetssätt och metoder, säkerhet, bemanning, kompetens samt rutiner.

- Mot bakgrund av medias rapportering och socialtjänstens redan höga arbetsbelastning känns det som att upphandlingen kommer i rätt tid. Kvalitetssäkringen av hemmen blir en säkerhet för de barn och ungdomar som placeras där, säger SKIs projektledare Jenny Åberg.

Undersökningarna kommer ske via enkäter, besök och intervju på plats med hemmets ansvarige. Avtalsstart är februari 2016.

Fakta:
- Konsulttjänst inom området Vård och omsorg: granskning och uppföljning av HVB-hem
- Sex geografiska områden med tre leverantörer per län

Tipsa en vän

Kommentarer (0)

Skriv en kommentar