5 december 2014 Ramavtal

Vi möblerar Sverige med vårt möbelavtal!

Ramavtalet Möbler 2013 kompletterades med ytterligare två delområden under oktober och blev då helt komplett.

Under höstens fem informationstillfällen om avtalet har vi fått tillfälle att träffa många av er, prata om möbler, inköp och design och inte minst lyssna till intressanta föreläsare från leverantörerna. Bland annat fick vi höra om aktivitetsbaserade kontor* och hur de påverkar oss.

Kort fakta om avtalet:

  • 8 avtalsområden
  • Totalt 34 leverantörer
  • Vi har hittills 130 avropsanmälningar på ramavtalet.
  • Avrop sker enligt en särskild fördelningsnyckel som ger både flexibilitet och bra rabatter.
  • Denna innebär att på inköp upp till 300. 000 SEK sker avrop ifrån den leverantör som passar bäst i aktuellt fall. För inköp över denna summa sker avrop efter förnyad konkurrensutsättning

Den feedback vi fått hittills visar att den tydliga och enkla fördelningsnyckeln är väldigt uppskattad tack vare att den skapar stor flexibilitet för upphandlande myndigheter. Vi har också fått positiva reaktioner på att prisnivåerna är konkurrenskraftiga och att avtalet täcker många områden.

Möjligheten att använda avtalet som ett överlappande avtal är också något som flera påpekat som en stor fördel, exempelvis om man redan har ett avtal för skolmöbler men vill använda vårt avtal på övriga delar.

*På ett aktivitetsbaserat kontor har man inte traditionella arbetsrum och ett skrivbord för varje anställd. Istället skapas olika miljöer som ska vara inspirerande och passa för olika situationer och arbetsuppgifter.

Tipsa en vän

Kommentarer (0)

Skriv en kommentar