Medarbetare

Här hittar du SKL Kommentus Inköpscentrals medarbetare och deras kontaktuppgifter. Du kan även hitta medarbetare i andra delar av koncernen. Du väljer vad du vill se genom att klicka i det du är intresserad av.

1. Koncern/bolag

2. Arbetsområde

 • Alex Lantz

  Avtalscontroller, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  087095516
  Mobil:
  0722545916
  E-post:
  :
 • Anna Larsson

  Bolagsjurist, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 59 30
  E-post:
  :
 • Anna Persson

  Upphandlare, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 59 06
  Mobil:
  072 746 88 25
  E-post:
  :
 • Anna Törnqvist

  Regionalt inköpsstöd, SKL Kommentus

  Telefon:
  040 661 62 10
  Mobil:
  072 503 73 13
  E-post:
  :
 • Annelie Dufva

  Chef inköpsservice, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 59 12
  E-post:
  :
 • Annelie Khaldi

  Upphandlare, Stockholms Inköpscentral STIC

  Telefon:
  08 709 55 04
  Mobil:
  076 125 19 22
  E-post:
  :
 • Arian Mandegari

  Kategoriansvarig vårdrelaterad förbrukning och läkemedel, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 55 01
  Mobil:
  072 746 88 37
  E-post:
  :
 • Bertil Almstrand

  Sakkunnig inom socialtjänsten, SKL Kommentus Inköpscentral

  Mobil:
  072 546 15 37
  E-post:
  :
 • Carina Norgren

  Ekonomi- och HR-chef, Koncernstab

  Telefon:
  08 709 59 43
  E-post:
  :
 • Caroline Tottie

  Kategoriansvarig förbrukning, administration och kontor, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 59 76
  Mobil:
  076 125 19 42
  E-post:
  :
 • Catharina Birck Holm

  Redovisningsansvarig, Koncernstab

  Telefon:
  08 709 59 60
  E-post:
  :
 • Cecilia Hermansson Nilsson

  Kommunikationsansvarig affärsområde ramavtal, SKL Kommentus

  Telefon:
  08 709 59 83
  E-post:
  :
 • Charlotte Dagnäs

  Upphandlare, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 59 86
  E-post:
  :
 • Christian Nilsson

  Upphandlare, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  040 661 62 21
  Mobil:
  072 539 97 43
  E-post:
  :
 • Christina Öhlund

  Upphandlare, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 59 35
  E-post:
  :
 • Daniel Yousefi

  HR-ansvarig, Koncernstab

  Telefon:
  08 709 59 93
  E-post:
  :
 • Dodo Nistad

  Ekonomiadministratör, Koncernstab

  Telefon:
  08 709 59 78
  E-post:
  :
 • Eva-Lotta Löwstedt Lundell

  VD SKL Kommentus, Koncernstab

  Telefon:
  08 709 59 19
  Mobil:
  070 270 37 98
  E-post:
  :
 • Evelina Emanuelsson

  Upphandlare, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 59 88
  E-post:
  :
 • Ewa Jörgensen

  Regionalt inköpsstöd, SKL Kommentus

  Telefon:
  08 709 59 41
  E-post:
  :
 • Fredrik Lovén

  Chef kundstöd, SKL Kommentus

  Telefon:
  08 709 59 36
  E-post:
  :
 • Frida Skårner

  Kategoriansvarig sociala tjänster, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 59 27
  E-post:
  :
 • Gabriella Lundin

  Regionchef, Stockholms Inköpscentral STIC

  Telefon:
  08 709 59 38
  E-post:
  :
 • Gunilla Johansson

  Webbansvarig, SKL Kommentus

  Telefon:
  08 709 55 02
  E-post:
  :
 • Hannele Söderholm

  Kundsupport, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 55 06
  Mobil:
  076 125 19 24
  E-post:
  :
 • Helena Berglund

  Ledningsassistent/informatör, Koncernstab

  Telefon:
  08 709 59 22
  E-post:
  :
 • Henrik Ellung

  Avtalsansvarig gata och park, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 55 07
  Mobil:
  076 125 19 25
  E-post:
  :
 • Ida Engberg

  Kategoriansvarig digitalisering, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 59 94
  Mobil:
  072-546 15 41
  E-post:
  :
 • Ida Herbertson

  Upphandlare, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 59 67
  E-post:
  :
 • Jan Jäderberg

  Kategoriansvarig teknik och energi, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 59 14
  E-post:
  :
 • Jenny Åberg

  Avtalsansvarig sociala tjänster, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  040 661 62 16
  E-post:
  :
 • Karolin Knutsen-Öy

  Upphandlare, SKL Kommentus Inköpscentral (föräldraledig)

  Telefon:
  08 709 59 59
  E-post:
  :
 • Lena Wettergren

  Hållbarhetskravställare, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  087095963
  E-post:
  :
 • Linda Altun

  HR-administratör, Koncernstab (föräldraledig)

  Telefon:
  08 709 59 16
  Mobil:
  073 523 71 16
  E-post:
  :
 • Louise Svensson

  Hållbarhetssamordnare, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 59 72
  E-post:
  :
 • Magnus Wallbert

  Upphandlare, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 59 66
  E-post:
  :
 • Malin Cope

  Bolagsjurist, Koncernstab

  Telefon:
  08-709 5903
  Mobil:
  072-564 7947
  E-post:
  :
 • Marie Leifsdotter

  Administratör, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 59 75
  E-post:
  :
 • Marita Lohmander

  Kategoriansvarig utbildning och lärande, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 59 02
  E-post:
  :
 • Mari Andersson Borgenport

  Hållbarhetsadministratör, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 59 24
  Mobil:
  072 564 79 34
  E-post:
  :
 • Martina Weische

  Tf Upphandlingschef, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  040 661 62 11
  E-post:
  :
 • Mauritz Canevall

  Upphandlare, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 55 05
  Mobil:
  076 125 19 23
  E-post:
  :
 • Mia Friari Söderholm

  Kategorichef, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 59 82
  Mobil:
  072 746 88 20
  E-post:
  :
 • Nina Lindoff

  Upphandlare

  Telefon:
  040-661 62 25
  E-post:
  :
 • Olof Molander

  Affärsområdeschef ramavtal, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 59 53
  E-post:
  :
 • Peo Bengtsson

  Kategoriansvarig administrativa tjänster och resetjänster, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 59 10
  E-post:
  :
 • Peter Nohrstedt

  Hållbarhetschef, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 59 07
  E-post:
  :
 • Pia Salmela

  Upphandlare, Stockholms Inköpscentral STIC

  Telefon:
  08 709 59 47
  E-post:
  :
 • Rikard Fischbach

  Avtalsansvarig programvaror, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 59 51
  Mobil:
  072 539 97 39
  E-post:
  :
 • Rosanna Jederby

  Kategoriansvarig finansiella tjänster, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 59 04
  E-post:
  :
 • Sara Baggström

  Kategoriansvarig bostad och entreprenad, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 55 18
  Mobil:
  072 539 97 38
  E-post:
  :
 • Sari Bodin

  Regionalt inköpsstöd, SKL Kommentus

  Telefon:
  031-701 62 03
  E-post:
  :
 • Ted Stalte

  Ansvarig leverantörsrelationer, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  087095515
  Mobil:
  0722545913
  E-post:
  :
 • Tommy Bengtsson

  Avtalsansvarig, SKL Kommentus Inköpscentral

  Mobil:
  072-450 01 27
  E-post:
  :
 • Tommy Olsson

  Kategoriansvarig IT-produkter och tjänster, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 59 89
  Mobil:
  072 222 84 54
  E-post:
  :
 • Torunn Acking

  Avtalsansvarig fordon, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 59 70
  E-post:
  :
 • Ylva Bergvall Granqvist

  Upphandlare, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 55 13
  Mobil:
  072 539 97 33
  E-post:
  :
 • Yvonne Tonnquist

  Avtalsansvarig välfärdsteknologi, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 59 61
  E-post:
  :
 • Åsa Edman

  Chefsjurist, Koncernstab

  Telefon:
  08 709 59 56
  E-post:
  :