Styrelse

Följande personer sitter i SKL Kommentus Inköpscentral AB:s styrelse:

Eva-Lotta Löwstedt Lundell, ordförande, VD, SKL Kommentus

Thomas Wedegren, avdelningschef Upphandling, Stockholms läns landsting

Germund Persson, avdelningsdirektör, SKL

Peter Söderström, områdeschef Koncerninköp, Västra Götalandsregionen

Göran Bodén, upphandlingschef, Sundsvalls kommun

Jenny Birkestad, COO och Förvaltningschef tekniska förvaltningen, Solna stad

Monica Skagne, kommunchef, Växjö kommun