Ramavtalsområde

Datakommunikation 2014

Datakommunikation 2014 består av en ny, prisvärd och säker version av Sjunet. Sjunet är det nationella kommunikationsnätet för e-hälsa som vård- och omsorgsgivare inom Sveriges kommuner, landsting och regioner använder. Utöver Sjunet går det även att avropa internetanslutningar för privata nätverk samt övrig datakommunikation på ramavtalet.

Ramavtalet Datakommunikation 2014 har tagits fram på uppdrag av och i samarbete med Inera och SKL. Inera såväl koordinerar som stödjer landstingens och regionernas e-hälsoarbete, samt är central förvaltningsorganisation och ägare av Sjunets regelverk.

Sjunet är ett kvalitetssäkrat kommunikationsnät tillgängligt för ackrediterade organisationer och företag inom vård- och omsorgssektorn. Sjunet är skyddat från Internet, vilket är grundläggande för IT- och informationssäkerheten inom e-hälsa för samtliga anslutna organisationer. Mer om Sjunet på Ineras webbsida.

Ramavtal är tecknat med en leverantör. Samtliga delområden avropas från leverantören IP-Only Networks AB.

Ramavtalet för Datakommunikation 2014 omfattar:

  • Anslutning till Sjunet
  • Anslutning till privat nätverk/privat segment
  • Övrig datakommunikation

Så här avropar du:

För att kunna avropa på ramavtalet behöver din myndighet först vara avropsberättigad. Det blir ni genom att betala den årliga servicevgiften. Läs fullständig information här.

När kriterierna ovan är uppfyllda loggar du, eller annan utsedd person hos er, in och gör avropsanmälan. Det gör du antingen på Mina sidor eller högst uppe till höger på denna sida.

Gå igenom dokumenten först - beställ sedan

Oavsett om beställningen gäller Sjunet, privat nätverk eller övrig datakommunikation, läs igenom vägledningsdokumentet och fyll i avropsmallen innan du påbörjar själva avropet. Dokumenten finns längst ner på sidan.

Därefter gör du din beställning hos leverantören IP-Only via e-post eller telefon. Beställningsbekräftelse kommer inom två arbetsdagar.

Vilka kan göra avrop och beställa?

  1. Avropsberättigade som gjort avropsanmälan. Är du osäker på om din organisation finns bland dessa, se bilagan Avropsberättigade parter publicerad nedan.
  2. Även privata apotek, andra vårdgivare, tjänsteleverantörer och myndigheter som inte är avropsberättigade kan beställa anslutningar till Sjunet. Samma avtalade priser gäller, men beställning görs utanför avtalet direkt via IP-Onlys webbsida.

Frågor om ramavtalet

För specifika frågor om lösningar, omfattning av beställningar med mera vänd dig till IP-Only på 010-478 80 20 eller via : .

Har du frågeställningar om Sjunet, regelverk eller Inera som förvaltningsorganisation, kontakta Ineras kundservice.

Vid avropsfrågor hänvisar vi till vår kundsupport - se kontaktuppgifter till höger.

Bilagor som stöd för avrop

Klicka på rubriken Datakommunikation 2014 här nedanför för att ta del av vägledningsdokument, avropsmall och bilagan med avropsberättigade parter.

Datakommunikation 2014

1 leverantör

Logga in för att se om du kan göra avrop

Avtalstid: 2016-05-23 till 2020-05-22

Ramavtalsområde: Digitalisering

Nytt kommunikationsnät för vård och omsorg (nya Sjunet).
Levernatörerna till ramavtalet
Leverantör Kontaktperson
IP-Only Networks AB
Namn:
Fredrik Centellini
Telefon:
010-478 82 52
:
Visa avtalet i Tendsign

Tipsa en vän

Anmäl avrop

Börja med att logga in på Mina sidor. Där ser du även vilka avtal du är avropsberättigad på. Observera att du inte ska anmäla avrop för ombudsavtal.

Fråga kundsupport

Har du frågor som rör ramavtalet, avropsanmälan eller ditt avrop - kontakta kundsupport.
Tel: 08 525 029 96
E-post:

Vid behov vidarebefordrar kundsupport frågor till : , kategoriansvarig digitalisering SKL Kommentus Inköpscentral

Vanliga frågor Datakommunikation 2014

Kan jag ansluta mig till Sjunet även om min verksamhet inte tillhör vårdsektorn?

Det finns anslutningar och datakomtjänster, exempelvis WAN, som kan avropas för verksamhet utanför vårdsektorn, men just benämningen Sjunet är ett nät för vården.

Avtalsnytt

Prenumerera på ramavtalsnyheter inom digitalisering samt IT-produkter och tjänster. Du får nyheter och information via e-post.

SKL Kommentus UC