Ramavtalsområde

Utskriftstjänster

Det här avtalet vänder sig till dig som är behov av att skicka ut brevförsändelser och fakturor, såväl postalt som digitalt. Hela hanteringen samlas hos en leverantör och spar både resurser, tid och miljö.

Kommuner och landsting använder olika ekonomisystem. Till detta hör att en del får betalt genom autogiro, andra skickar elektroniska fakturor eller pappersfakturor. Dock finns ett gemensamt behov: att skicka information i olika format.

Utskriftstjänster 2014-3 ger dig möjlighet att anpassa avropen till era specifika behov och systemkrav. Via ramavtalet får du även konkurrenskraftiga priser för tjänsterna.

Ramavtalet för Utskriftstjänster 2014-3 omfattar:

  • Utskriftstjänster (pappersutskrifter)

Leverantören tar emot dina filer och ombesörjer utskrift, kuvertering, sortering och distribution av försändelser i pappersform. Alltifrån vanliga fakturor till e-, Sve- och ePostfakturor kan hanteras.

  • Mina Meddelanden

Med denna tjänst kan du genom leverantören skicka digital post till privatpersoner och företag. Leverantören förmedlar informationen via Mina Meddelanden som är Skatteverkets infrastruktur för digitala försändelser. Mottagaren får posten säkert och samlat i en digital brevlåda som kan öppnas och läsas oberoende av tid och plats.

SKI har ställt krav på leverantören enligt Skatteverkets alternativ som innebär att du lägger ut både förmedlingstjänst och kanalväxeln på en extern förmedlare. Leverantören har byggt och driftsatt kanalväxeln och tar hand om både de digitala och fysiska pappersutskrifterna. Läs mer om Mina Meddelanden och dess fördelar till höger.

Avtalet omfattar inte fakturaskanning, tryckeritjänster och lagerhållning av trycksaker.

För en mer detaljerad beskrivning av vad de två anbudsområdena innefattar, se avropsvägledningen längst ned på sidan.

Avropa genom förnyad konkurrensutsättning

Efter att du, eller annan utsedd person hos er, anmält avrop via vår webbplats gör du en förnyad konkurrensutsättning. Denna gör du bara en gång för att kunna teckna kontrakt med din leverantör. I konkurrensutsättningen anger du bland annat de system du har idag och utskriftsvolym. Du kan även precisera ytterligare krav vid behov. Läs mer om förnyad konkurrensutsättning.

Vem kan göra avrop?

För att ha möjlighet att avropa på våra ramavtal måste din myndighet först ha betalt den årliga serviceavgiften på 1 000 kronor. Efter att ha gjort en avropsanmälan på vår hemsida kan ni sedan börja avropa från ramavtalet. Hör med upphandlingsansvarig i din organisation om beslut finns om avrop på just detta ramavtal. Så fungerar avropsanmälan.

Stöd för avrop

Som stöd för ditt avrop har vi tagit fram en avropsvägledning med information om hur du enkelt tillämpar avtalet. Det finns även en avropsmall där du fyller i markerade fält med den information som efterfrågas. Utvärderingen kan också göras i samma mall. Se publicerade bilagor under rubriken Utskriftstjänster 2014-3 nedan.

Utskriftstjänster 2014-3

4 leverantörer

Logga in för att se om du kan göra avrop

Avtalstid: 2017-01-16 till 2019-01-15

Ramavtalsområde: Digitala tjänster

Levernatörerna till ramavtalet
Leverantör Kontaktperson
IDATA AB
Namn:
Joey OBrien
Telefon:
0370 34 61 24
:
Visa avtalet i Tendsign
OpusCapita AB
Namn:
Stefan Jonsson
Telefon:
+46317093702
:
Visa avtalet i Tendsign
Parajett Aktiebolag
Namn:
Mats Hansson
Telefon:
+4641854505
:
Visa avtalet i Tendsign
PostNord Strålfors AB
Namn:
Piere Dalros
Telefon:
+4637285513
:
Visa avtalet i Tendsign

Tipsa en vän

Anmäl avrop

Börja med att logga in på Mina sidor. Där ser du även vilka avtal du är avropsberättigad på. Observera att du inte ska anmäla avrop för ombudsavtal.

Fråga kundsupport

Har du frågor som rör ramavtalet, avropsanmälan eller ditt avrop - kontakta kundsupport.
Tel: 08 525 029 96
E-post:

Vid behov vidarebefordrar kundsupport frågor till : , avtalsansvarig digitala tjänster SKL Kommentus Inköpscentral

Frågor och svar

Vad ingår i tjänsten för e-faktura?

Alltifrån vanliga fakturor till e-, Sve- och ePostfakturor kan hanteras i tjänsten och allt ingår utom betalradsinformationen.

Måste vi göra en förnyad konkurrensutsättning varje gång vi behöver utskriftstjänster?

Nej, det behöver ni inte. Ert avrop bör innehålla information om alla kända utskriftsbehov så att leverantörerna har möjlighet att lämna anbud på hela ert behov, vilket ger er möjlighet att nyttja tjänsten för samtliga specificerade utskrifter.

Vi är några kommuner som vill göra avrop på ramavtalet tillsammans. Är det möjligt och är det något särskilt vi bör tänka på?

Det finns inget som hindrar er att göra ett gemensamt avrop. Däremot finns det några punkter som behöver beaktas i avropsunderlagen för att det ska bli enkelt att göra utvärderingen. Ta gärna kontakt med oss på inför ett gemensamt avrop så kan vi ge en mer riktad vägledning utifrån era specifika behov.

Vad är signalerade dokument?

Ett signalerat dokument är ett dokument som på något sätt ska särbehandlas i förhållande till övriga dokument i en fil/order. Som exempel kan tas kreditfakturor eller fakturor med nollbelopp som efter utskrift ska returneras till avsändaren istället för att skickas till mottagaren.

Vad är urplock?

Urplock innebär att användaren i samband med att fil/order skickas kan ange att vissa dokument, unika för den aktuella ordern, inte ska skickas till mottagaren utan istället returneras till avsändaren. Som exempelvis: Avsändaren meddelar att "fakturor med nr 12345-12349 i denna order ska returneras till oss som avsändare".

Avtalsnytt

Prenumerera på ramavtalsnyheter inom administrativa tjänster samt förbrukning, administration och kontor. Du får nyheter och information via e-post.

SKL Kommentus UC