Ramavtalsleverantörer Utskriftstjänster 2014-3

Här hittar du en kort presentation på ramavtalsleverantörerna i alfabetisk ordning samt kontaktuppgifter till deras ordermottagning.

IDATA AB

IDATA distribuerar dokument och försändelser i pappersform via post eller i digitala kanaler som e-faktura, Svefaktura, ePostfaktura eller Digitala brevlådor. All produktion sker i egen regi i Värnamo. Företaget är Certifierad Teknisk Distributör med en enkel lösning integrerad med Mina Meddelanden. Leverantör till ett flertal kommuner över hela landet.

Opus Capita AB

OpusCapita digitaliserar och automatiserar inköp, fakturahantering och betalningar samt cash management och leverantörsfinansiering. Genom 200 miljoner elektroniska transaktioner årligen förenklar företaget köp och betalningar för sina kunder – dessutom mer kostnadseffektivt. Opus Capita har sitt huvudkontor i Finland och är ett helägt dotterbolag till Posti Group.

Parajett Aktiebolag

Parajett levererar effektiv kommunikation i både tryckt och digital form. Man erbjuder variabel printning, kuvertering, portooptimering, distribution och IT-system som knyter samman hela kedjan. Produktportföljen innehåller även elektroniska tjänster som e-fakturor, e-arkiv, email, SMS och digitala brevlådor, exempelvis Kivra och Digimail. Certifierad förmedlare av Mina Meddelanden.

PostNord Strålfors AB

PostNord Strålfors utvecklar och säljer tidsbesparande kommunikationslösningar. Kärnkompetensen är att behandla stor mängd data och i tid kunna distribuera denna i rätt kanal och till rätt person. PostNord Strålfors hanterar såväl printad information i kuvert som marknadens digitala kanaler, e-fakturor, EDI, Mina Meddelanden, e-post, SMS och autogiro.

Tillbaka till Utskriftstjänster 2014-3