Ramavtalsleverantörer Trygghetslarm och larmmottagning 2015

Här hittar du ramavtalsleverantörernas företagsinformation samt kontaktuppgifter till ordermottagning i alfabetisk ordning.

Doro Care AB (delområde 1-4)

Doro Care är leverantör av mobila och digitala trygghetslösningar. Företaget erbjuder kommuner trygghetssystem för äldre och funktionshindrade i ordinärt boende. Produkterna och tjänsterna ska bidra till och möjliggöra för brukarna att vara självständiga och kunna bo hemma längre.

Tunstall AB (delområde 1-4)

Tunstalls trygghetsteknik och systemlösningar underlättar samt förbättrar vård och omsorg hos äldre, funktionshindrade och kroniskt sjuka. Man levererar teknik och tjänster med visionen att människor ska ha friheten att leva livet till fullo, på en plats de själva väljer oavsett ålder eller omsorgsbehov.

Zafe Care Systems AB (delområde 3)

ZAFE Care Systems erbjuder tekniska lösningar för människor som behöver meddela sig med omgivningen. Tekniken ska ge säkerhet för både användare och mottagare. Lösningarna passar ordinära boenden och tillgodoser såväl brukarnas behov av trygghet som personalens behov av effektiv larmhantering.

Tillbaka till Trygghetslarm och larmmottagning 2015.