Vad händer i det Europeisk samarbetet för en standardisering av internetprotokoll för Trygghetslarm

Nedan en kort rapport från Peter Wallström, medlem i SEK, Svensk Elstandard och expert i Cenelec, TC79, WG4 och Product Owner vid Doro Care AB.

Det som hänt nu, eller rättare sagt från slutet av förra året är att Cenelec TC79, WG4 fått ett NWI (New Work Item) att ta fram ett internetprotokoll för trygghetslarm. Denna utredning och publikation måste vara klar inom 18 månader och det är vidare bestämt av praktiska skäl att det ska vara en TS, Teknisk Specifikation, inte en EN, Europeisk standard.

Under detta år har WG4 jämfört olika kandidater att stå som grund för denna TS, främst en motsvarande protokollstandard inom hela larmsektorn i Cenelec TC79 och SCAIP (den svenska standarden, SS 91100:2014). På senare möten har det mer och mer lutat åt SCAIP som visat sig vara mest lämpad för trygghetslarm och på senaste mötet bjöd WG4 även in det svenska utvecklingsteamet för SCAIP. Tillsammans med dessa avser WG4 att vidareutveckla det till en europeisk TS. Detta är väldigt positivt från svenskt håll eftersom SCAIP är utvecklad för att möta kraven på svenska marknaden och ytterligare ett bevis på att Sverige ligger i framkant och gjorde rätt som tidigt insåg behovet och arbetat fram standarder inom detta viktiga område.

Det går inte att säga när/om denna TS publiceras, den ska först tas fram och sedan följer en demokratisk process där alla europeiska länder ska säga sitt. Ambitionen är att presentera ett draft under början av 2017. Det är viktigt att påpeka att detta inte påverkar nuvarande SCAIP. Den är inte heller "stand still" i och med att det inte är en "conflicting standard" eftersom den europeiska motsvarigheten är en tekniska specifikation.

Fotnot:
WG4 är arbetsgruppen för "Trygghetslarm" i den europeiska tekniska kommittén TC79 inom Cenelec. WG4 arbetar främst med den s.k. EN 50134-X serien av europeiska standarder och andra publikationer för Cenelec och IEC som är det motsvarande standardiseringsorganet på global nivå.

Kommentarer (0)

Skriv en kommentar