Ramavtalsområde

Elenergi

Våra ramavtal för elenergi vänder sig till dig som önskar stabila elkostnader, utan tidskrävande administration under kontraktstiden. Med avtalen kan du vara förvissad om att energianvändandet blir så effektivt som möjligt. Det finns även olika miljöprodukter att välja som tillägg.

Elenergi

Information oktober 2017: E.ON har bytt namn

E.ON Försäljning Sverige AB som är avtalsleverantör på Elenergi 2014, Elenergi 2016 och Elenergi 2016 (statliga myndigheter) har bytt namn. Från och med nu heter man E.ON Energilösningar AB, organisationsnumret är dock samma som tidigare.

Ramavtalen för elenergi omfattar:

  • Fysisk leverans av elenergi
  • Möjlighet till fast prissättning genom olika prismodeller
  • Möjlighet att välja el från förnybara energikällor eller Bra Miljöval/motsvarande

Vår ambition är att alltid ha ett ramavtal på elenergi som möter dina behov och önskemål på bland annat kostnadsmodeller och kontraktslängd.

Ramavtalen är flexibla då vi kortat ledtiden - från beslut om avrop till tilldelning tar det cirka två veckor. Det innebär att du som sitter i ett annat elleveransavtal redan nu kan göra avropsanmälan. På så sätt prissäkrar du dina leveranser efter att det befintliga avtalet löpt ut.

För närvarande finns två ramavtal att välja mellan:

  • För Elenergi 2014 kan kontrakt tecknas till och med augusti 2019.
  • Elenergi 2016 löper till och med september 2020 och riktar sig främst till dig som har ett nuvarande ramavtal som löper ut under 2017 eller 2018.

Sedan februari 2017 finns även ramavtalet Elenergi 2016 (statliga myndigheter) där kretsen avropsberättigade består av åtta myndigheter. Se mer information till höger.

Avropa och beställ genom förnyad konkurrensutsättning

Efter att du, eller annan utsedd person hos er, anmält avrop avropar du genom förnyad konkurrensutsättning. Med konkurrensutsättningen är du garanterad att hitta den leverantör som bäst kan tillgodose dina krav. Du kan anpassa elleveransen utifrån din organisations behov, ta hänsyn till faktorer som geografiskt läge, typ av anläggning, storlek och förbrukningsmodell med mera.

Genom att SKI redan upphandlat ramavtalet och även, vid önskemål, gör den förnyade konkurrensutsättningen åt dig kan din leverans av elenergi inte bli enklare. Kontakta kategoriansvarig : om du vill ha hjälp.

Vem kan göra avrop?

För att ha möjlighet att avropa på våra ramavtal måste din myndighet först ha betalt den årliga serviceavgiften på 1 000 kronor. Myndigheten måste också ha anmält intresse för det här avtalet, en så kallad avropsanmälan. Hör med upphandlingsansvarig i din organisation om beslut finns om avrop på det här ramavtalet. Läs mer om hur avropsanmälan fungerar.

Stöd för avrop

Som hjälp när du ska göra avrop, se publicerade bilagor under respektive ramavtalsrubrik nedan.

Elenergi 2016

7 leverantörer

Logga in för att se om du kan göra avrop

Avtalstid: 2016-09-26 till 2020-09-25

Ramavtalsområde: Teknik och energi

Levernatörerna till ramavtalet
Leverantör Kontaktperson
Switch Nordic Green AB
Namn:
Hendrik Ekholm
Telefon:
+46 (0)8 20 51 17
:
Visa avtalet i Tendsign
E.ON Energilösningar Aktiebolag
Namn:
Hans Maltesson
Telefon:
+46 70 594 47 41
:
Visa avtalet i Tendsign
Vattenfall AB
Namn:
Kenneth Lindkvist
Telefon:
+46 8 739 62 11
:
Visa avtalet i Tendsign
Energi Försäljning Sverige AB
Namn:
Jonas Lundberg
Telefon:
+46(0)406271880
:
Visa avtalet i Tendsign
LOS AS
Namn:
Mikael Jednell
Telefon:
+46728447973
:
Visa avtalet i Tendsign
Bixia AB
Namn:
Eric Wennberg
Telefon:
+46725244899
:
Visa avtalet i Tendsign
Mölndal Energi Aktiebolag
Namn:
Robin Fallai
Telefon:
031-866580
:
Visa avtalet i Tendsign

Elenergi 2014

5 leverantörer

Logga in för att se om du kan göra avrop

Avtalstid: 2014-08-25 till 2018-08-24

Ramavtalsområde: Teknik och energi

Levernatörerna till ramavtalet
Leverantör Kontaktperson
Switch Nordic Green AB
Namn:
Hendrik Ekholm
Telefon:
+46 (0)8 20 51 17
:
Visa avtalet i Tendsign
Energi Försäljning Sverige AB
Namn:
Carl-Johan Cederholm
Telefon:
0705 12 50 10
:
Visa avtalet i Tendsign
E.ON Energilösningar Aktiebolag
Namn:
Hans Maltesson
Telefon:
+46 70 594 47 41
:
Visa avtalet i Tendsign
Skellefteå Kraft AB
Namn:
Maria Källströmer
Telefon:
0910-772769
:
Visa avtalet i Tendsign
AB Helsinge Elhandel
Namn:
Malin Eriksson
Telefon:
+46 (0)271 274 11
:
Visa avtalet i Tendsign

Logga in för att se om du kan göra avrop

Avtalstid: 2017-02-03 till 2021-02-02

Ramavtalsområde: Teknik och energi

Levernatörerna till ramavtalet
Leverantör Kontaktperson
Switch Nordic Green AB
Namn:
Hendrik Ekholm
Telefon:
+46 (0)8 20 51 17
:
Visa avtalet i Tendsign
E.ON Energilösningar Aktiebolag
Namn:
Hans Maltesson
Telefon:
+46 70 594 47 41
:
Visa avtalet i Tendsign
Vattenfall AB
Namn:
Kenneth Lindkvist
Telefon:
+46 8 739 62 11
:
Visa avtalet i Tendsign
Energi Försäljning Sverige AB
Namn:
Jonas Lundberg
Telefon:
+46(0)406271880
:
Visa avtalet i Tendsign
Bixia AB
Namn:
Eric Wennberg
Telefon:
+46725244899
:
Visa avtalet i Tendsign

Tipsa en vän

Anmäl avrop

Börja med att logga in på Mina sidor. Där ser du även vilka avtal du är avropsberättigad på. Observera att du inte ska anmäla avrop för ombudsavtal.

Fråga kundsupport

Har du frågor som rör ramavtalet, avropsanmälan eller ditt avrop - kontakta kundsupport.
Tel: 08 525 029 96
E-post:

Vid behov vidarebefordrar kundsupport frågor till : , kategoriansvarig teknik och energi SKL Kommentus Inköpscentral.

Elenergi 2016 (statliga myndigheter)

Statens Inköpscentral vid Kammarkollegiet saknar centralt upphandlat ramavtal för elenergi. Flera statliga myndigheter har därför hört av sig till SKI och önskat använda våra avtal. Därför erbjuder vi nu Elenergi 2016 (statliga myndigheter).

Avtalsnytt

Prenumerera på ramavtalsnyheter inom bostad och entreprenad samt teknik och energi. Du får nyheter och information via e-post.

SKL Kommentus UC