Ramavtalsområde

Elenergi 2016 (statliga myndigheter)

Detta ramavtal vänder sig till statliga myndigheter som önskar stabila elkostnader, utan tidskrävande administration. Med avtalet kan du som avropar vara förvissad om att energianvändandet blir så effektivt som möjligt. Det finns även olika miljöprodukter att välja som tillägg.

vindkraftverk i glödlampa

Information 27 juni 2017: Ny energiskatt på el från första juli

Riksdagen har beslutat om höjning av energiskatten på elektrisk kraft för hushåll och tjänsteföretag. Höjningen sker i två steg där det första steget infaller 1 juli 2017 och det andra 1 januari 2019.

I det första steget höjs skattesatsen med 3,0 öre till 32,5 öre per kilowattimme. Du som förbrukar el med rätt till norrlandsskatteavdrag betalar från 1 juli 2017 22,9 öre per kilowattimme i energiskatt.

Ramavtalet Elenergi 2016 (statliga myndigheter) omfattar:

  • Fysisk leverans av elenergi
  • Möjlighet till fast prissättning genom olika prismodeller
  • Möjlighet att välja el från förnybara energikällor eller Bra Miljöval/motsvarande

Avropa och beställ genom förnyad konkurrensutsättning

Efter att du, eller annan utsedd person hos er, anmält avrop avropar du genom förnyad konkurrensutsättning. Med konkurrensutsättningen är du garanterad att hitta den leverantör som bäst kan tillgodose dina krav. Du kan anpassa elleveransen utifrån din organisations behov, ta hänsyn till faktorer som geografiskt läge, typ av anläggning, storlek och förbrukningsmodell med mera. Mer om förnyad konkurrensutsättning.

Genom att SKI redan upphandlat ramavtalet och även, vid önskemål, gör den förnyade konkurrensutsättningen åt dig kan din leverans av elenergi inte bli enklare. Kontakta kategoriansvarig : om du vill ha hjälp.

Stöd för avrop

Som hjälp när du ska göra avrop, se publicerade bilagor under rubriken Elenergi 2016 (statliga myndigheter) nedan.

Logga in för att se om du kan göra avrop

Avtalstid: 2017-02-03 till 2021-02-02

Ramavtalsområde: Teknik och energi

Levernatörerna till ramavtalet
Leverantör Kontaktperson
Switch Nordic Green AB
Namn:
Hendrik Ekholm
Telefon:
+46 (0)8 20 51 17
:
Visa avtalet i Tendsign
E.ON Energilösningar Aktiebolag
Namn:
Hans Maltesson
Telefon:
+46 70 594 47 41
:
Visa avtalet i Tendsign
Vattenfall AB
Namn:
Kenneth Lindkvist
Telefon:
+46 8 739 62 11
:
Visa avtalet i Tendsign
Energi Försäljning Sverige AB
Namn:
Jonas Lundberg
Telefon:
+46(0)406271880
:
Visa avtalet i Tendsign
Bixia AB
Namn:
Michael Strang
Telefon:
+4613308673
:
Visa avtalet i Tendsign

Tipsa en vän

Anmäl avrop

Börja med att logga in på Mina sidor. Där ser du även vilka avtal du är avropsberättigad på. Observera att du inte ska anmäla avrop för ombudsavtal.

Avtalsnytt

Prenumerera på ramavtalsnyheter inom bostad och entreprenad samt teknik och energi. Du får nyheter och information via e-post.

SKL Kommentus UC