Ramavtalsleverantörer Elenergi 2016

Här hittar du ramavtalsleverantörernas företagsinformation samt kontaktuppgifter till ordermottagning i alfabetisk ordning.

Bixia AB

Bixia är ett elhandelsbolag som arbetar med utvecklingen av närproducerad, förnybar el. Man stödjer lokala projekt via Bixia miljöfond. Företaget är en av de aktörer som köper in mest småskaligt producerad el i Norden från 1 200 anläggningar.

Energi Försäljning Sverige AB

Energi Sverige ingår i koncernen Energi Danmark A/S. Man fokuserar på återförsäljning av el och har lanserat en ny produkt med enbart el från vind- och vattenkraft: Miljövänlig el. Energi Sverige uppfyller kriterierna för Bra Miljöval.

E.ON Försäljning Sverige AB

E.ON tillhandahåller hållbar och leveranssäker energiförsörjning. Genom att erbjuda produkter och tjänster som energieffektivisering, -mätning och -styrning vill E.ON vara kundens engagerade partner för hållbara energilösningar.

LOS Energy AS

LOS Energy är verksamt i alla nordiska länder. Kärnverksamheten består av att sälja, förvalta och identifiera energilösningar anpassade efter köparens behov. Med namnet som betyder lots på svenska står man alltid redo att ge rådgivning och kunskap.

Mölndal Energi AB

Mölndal Energi är ett kommunägt energibolag med stort miljöengagemang. Företaget utvecklar och levererar prisvärda och hållbara energilösningar till kunder i hela Sverige. Elen kommer från förnybara källor som vind, vatten och biobränsle.

Switch Nordic Green AB

Elleverantören Nordic Green, ägt av norska Troms Kraft AS, har levererat el från förnybara energikällor ända sedan starten 2001. Köpare som väljer det gröna elbolaget garanteras att elen inte orsakar några utsläpp av koldioxid.

Vattenfall AB

Vattenfalls el kommer från svenska kraftverk och uppfyller kraven enligt Bra Miljöval. Beställaren kan alltid få tydlig och kvalitetssäkrad information om varifrån elen kommer. Vattenfall ger även rådgivning inom kostnadskontroll, energieffektivitet och hållbarhet.

Tillbaka till Elenergi