Ramavtalsområde

Entrémattor 2014

Ramavtal Entrémattor 2014.

Entrémattor 2014 3 leverantörer

Logga in för att se om du kan göra avrop

Avtalstid: 2014-07-07 till 2018-07-06

Ramavtalsområde: Teknik och energi

Ramavtalet Entrémattor 2014 omfattar köp av skrapmattor, köp eller förhyrning av entrémattor och logomattor samt tvätt och utbytesservice. Entrémattor 2014 gäller från 2014-07-07 och ersätter ramavtalet Entrémattor 2011. Ramavtal har tecknats med fyra leverantörer. Ramavtalsleverantörerna är rangordnade (max 3) per geografiskt område: • Länsvis indelning för 17 län • Norrbottens län, Västerbottens län, Jämtlands län, Västernorrlands län – varje kommun är ett geografiskt anbudsområde Rangordningen per geografiskt område hittar du på avtalsområdesnivå i länken nedan. Ramavtalet är enkelt att tillämpa och att avropa från. I det stora flertalet av de geografiska anbudsområdena har prisnivån sjunkit jämfört med föregående ramavtal. Totalt innebär det nya ramavtalet en prissänkning i nivån med ca 12,5%. Ramavtalet medger flexibla lösningar avseende köp och hyra av entrémattor samt periodicitet vad gäller utbytesservice och kombinerar därmed stordriftsfördelar med möjligheten att anpassa till lokala förhållanden och behov.
Levernatörerna till ramavtalet
Leverantör Kontaktperson
Berendsen Textil Service AB
Namn:
Björn Kristensson
Telefon:
040-36 80 75
:
Visa avtalet i Tendsign
Initial Sverige AB
Namn:
Niklas Hjelm
Telefon:
+46 8 41047348
:
Visa avtalet i Tendsign
CWS-boco Sweden AB
Namn:
Claes Olofsson
Telefon:
+4640239721
:
Visa avtalet i Tendsign

Tipsa en vän

Anmäl avrop

Börja med att logga in på Mina sidor. Där ser du även vilka avtal du är avropsberättigad på. Observera att du inte ska anmäla avrop för ombudsavtal.

Vanliga frågor

SKL Kommentus UC