Ramavtalsområde

Fordon

Via ramavtalen för fordon får du tillgång till ett brett utbud av fordon, inklusive elbilar, till förmånliga priser. Ramavtalen omfattar både person- och transportfordon upp till 3,5 ton.

Information februari 2018: Vi förbereder oss för nya miljökrav

Nya beskattningsregler, Bonus-Malus, gäller från och med 1 juli 2018. Samtidigt försvinner den nuvarande miljöbilsdefinitionen. En uppdatering av förordningen (2009:1) om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor är på gång och eventuellt ett nytt miljöbilsbegrepp.

Innan det är klart behövs någon form av övergångsregler för Fordon 2014-2. En utredning i samråd med andra myndigheter och organisationer om hur dessa regler ska utformas pågår. Vi återkommer med ny information så snart som möjligt.

Fordon 2014-2, vårt mest omfattande fordonsavtal hittills!

I ramavtalet Fordon 2014-2 har vi kontrakterat 17 fordonsleverantörer med cirka 1400 återförsäljare runt om i landet, vilket ger stor möjlighet att hitta en lokal leverantör.

Vi har även:

  • ställt höga krav på säkerhet
  • garanterat oss om att avtalets personbilar upp till fyra passagerare ska uppfylla kriterierna i Miljöbilsdefinitionen 2013.

Genom detta kan avropande myndigheter bland annat ställa högre miljökrav och får fler bilmodeller att välja mellan.

Ramavtalen för fordon omfattar:

Fordon inklusive alla typer av drivmedel, det vill säga bensin, diesel, gas, etanol och el. Fordonen uppfyller också högt ställda miljö- och säkerhetskrav.

Avropa och beställ genom förnyad konkurrensutsättning

Efter att du, eller annan utsedd person hos er, anmält avrop avropar du genom förnyad konkurrensutsättning vilket ger goda möjligheter att få dina specifika behov uppfyllda till mycket konkurrensmässiga priser. Därefter beställer du produkterna via vinnande leverantör.

För att underlätta i arbetet med förnyad konkurrensutsättning har vi tagit fram mallar och rutinbeskrivningar. Mallarna hittar du som bilagor under rubriken Fordon 2014-2 nedan. Mer information om förnyad konkurensutsättning

Vem kan göra avrop?

För att ha möjlighet att avropa på våra ramavtal måste din myndighet först ha betalt den årliga serviceavgiften på 1 000 kronor. Myndigheten måste också ha anmält intresse för det här avtalet, en så kallad avropsanmälan. Hör med upphandlingsansvarig i din organisation om beslut finns om avrop på det här ramavtalet. Här kan du läsa mer om hur avropsanmälan fungerar.

Ramavtalet har förlängts från 180413-190412.

Fordon 2014-2

17 leverantörer

Logga in för att se om du kan göra avrop

Avtalstid: 2015-04-13 till 2019-04-12

Ramavtalsområde: Fordon

Ramavtalet Fordon 2014-2 innefattar personbilar och transportfordon upp till 3,5 ton, avrop genom förnyad konkurrensutsättning.
Levernatörerna till ramavtalet
Leverantör Kontaktperson
FSC Bilar AB
Namn:
Filip Frennby
Telefon:
+46(0)84745349
:
Visa avtalet i Tendsign
Hyundai Bilar AB
Namn:
Bertil Rydqvist
Telefon:
+46 08-50605000
:
Visa avtalet i Tendsign
Ford Motor Company Aktiebolag
Namn:
Christian Lysholm
Telefon:
+46 (0)31 7071000
:
Visa avtalet i Tendsign
Volvo Car Sverige Aktiebolag
Namn:
Jenny Stark
Telefon:
031-3251012
:
Visa avtalet i Tendsign
Nimag Sverige AB
Namn:
Carina Rushbrooke
Telefon:
08-51732311
:
Visa avtalet i Tendsign
Opel Sverige AB
Namn:
Joakim Bengtsson
Telefon:
08-632 85 00
:
Visa avtalet i Tendsign
FCA Sweden AB
Namn:
André Ingrosso
Telefon:
0722304409
:
Visa avtalet i Tendsign
Renault Nordic Aktiebolag
Namn:
Daniel Ovelius
Telefon:
+46 (0)8-585 752 00
:
Visa avtalet i Tendsign
Isuzu Sverige AB
Namn:
Gustav Freij
Telefon:
+46 (0)40 618 49 36
:
Visa avtalet i Tendsign
Din Bil Sverige AB
Namn:
Maria Karlsson
Telefon:
+46 (0)8 120 810 32
:
Visa avtalet i Tendsign
Nissan Nordic, Svensk Fil Till Nissan Nordic Europe Oy, Finland
Namn:
Anne-Grete Gundersen
Telefon:
08-50661200
:
Visa avtalet i Tendsign
Kia Motors Sweden AB
Namn:
Ann-Sofie Bergvall
Telefon:
+46(0)8 400 443 50
:
Visa avtalet i Tendsign
Toyota Sweden AB
Namn:
Berg Lars
Telefon:
08-706 72 14
:
Visa avtalet i Tendsign
MMC Bilar Sverige AB
Namn:
Jonas Edlund
Telefon:
+46(0)8 474 54 53
:
Visa avtalet i Tendsign
Mercedes-Benz Sverige AB
Namn:
Ola Olsson
Telefon:
040-671 15 55
:
Visa avtalet i Tendsign
Subaru Nordic AB
Namn:
John Hurtig
Telefon:
+46 739204931
:
Visa avtalet i Tendsign
K.W. Bruun Autoimport AB
Namn:
Linda Lopar
Telefon:
072-500 09 29
:
Visa avtalet i Tendsign

Tipsa en vän

Anmäl avrop

Börja med att logga in på Mina sidor. Där ser du även vilka avtal du är avropsberättigad på. Observera att du inte ska anmäla avrop för ombudsavtal.

Fråga kundsupport

Har du frågor som rör ramavtalet, avropsanmälan eller ditt avrop - kontakta kundsupport.
Tel: 08 525 029 96
E-post:

Vid behov vidarebefordrar kundsupport frågor till : , avtalsansvarig fordon SKL Kommentus Inköpscentral

Vanliga frågor

Kan vi tanka HVO diesel i våra dieseldrivna fordon?

Kontrollera alltid med tillverkaren om fordonsmodellen är godkänd för HVO eller HVO-blandad diesel. HVO står för Hydrogenated Vegetable Oil och är en förnybar drivmedelskomponent som kan blandas i diesel eller ersätta diesel i dieselmotorer.
Ren HVO uppfyller normalt inte standarderna för användning i dieselmotorer och kräver ett godkännande från fordonstillverkaren för att fordonsgarantierna även fortsatt skall gälla.

Hur ska vi göra med restvärdet?

Restvärdet på bilen kan anges i procent eller i ett garanterat återköpsvärde, som ni får av återförsäljarna. Fråga gärna återförsäljarna om en skriftlig specificering av värdet.

Kan man upphandla begagnade fordon?

Nej, det ingår inte i SKIs ramavtal

Finns det mallar för avropsstöd?

Ja, titta i sammanställning av bilagor ovanför leverantörerna.

Vi har fått in ett anbud på fordon som är utanför sammanställningslistan, får vi anta det anbudet?

Kontroll av anbud ska alltid göras mot den senast uppdaterade fordonslistan, Sammanställning personbilar/transportfordon (datum) - Fordon 201X. Uppdatering av Sammanställningsfilerna utförs på måndagar. Rekommendationen är att sätta sista anbudsdag på en tisdag för kunna göra en kontroll mot den senast uppdaterade listan.

Kan jag göra ytterligare preciseringar än dem som ni ger som exempel? Om vi behöver ett tillgänglighetsanpassat fordon?

Det är möjligt att göra preciseringar för att anpassa fordonet efter era unika behov. Helt nya funktionskrav får dock inte ställas.

Kan vi avropa vilket fordon som helst?

Nej, den förnyade konkurrensutsättningen konkurrensutsätter funktionen. För hjälp med hur ett avrop går till steg för steg, se Avropsvägledningen, punkt 3 Avrop på ramavtalet.

Läs mer om fordon här

Avtalsnytt

Prenumerera på ramavtalsnyheter inom Fordon. Du får nyheter och information via e-post.

SKL Kommentus UC