Ramavtalsområde

Beläggningsarbeten

Det här är ett ramavtal som underlättar löpande drift och underhåll av gator och vägar i din kommun. Du får även tillgång till mallar med föreskrifter, förteckningar, prislistor samt mät- och ersättningsregler. Detta blir extra värdefullt då avtalet är en utförandeentreprenad, vilket innebär att beställaren tar det största ansvaret.

gatubild

Ramavtalet för Beläggningsarbeten 2015 omfattar:

  • Underhållsbeläggningar
  • Vägmarkeringar på beläggningar som ingår i entreprenaden
  • Förarbeten
  • Återställningsarbeten

av kommunalt ägda gator, vägar, cykel- och gångbanor, parkeringsplatser med mera.

Ramavtalet delas upp i fem geografiska omgångar. Se uppdelningen och läs mer om leverantörerna på Beläggningsarbeten 2015 under Kontakta leverantörerna till höger.

Upphandlingsansvarig: Så här gör du avropsanmälan

För att kunna avropa på ramavtalet behöver din myndighet först vara avropsberättigad. Det blir ni genom att betala den årliga servicevgiften. Läs information om serviceavgiften här.

När kriterierna ovan är uppfyllda loggar du som upphandlingsansvarig, eller annan utsedd person hos er, in och gör avropsanmälan. Det gör du antingen på Mina sidor eller högst uppe till höger på denna sida.

Beställare: avropa och beställ genom rangordning

Vid avropsanmälan meddelas leverantören som kontaktar upphandlingsenheten. Därefter är det klart för dig som beställare att börja avropa och beställa på avtalet.

Avrop sker genom rangordning per geografiskt anbudsområde (=kommun). I bilagan Rangordning per geografiskt anbudsområde ser du vilken rangordning som gäller för din kommun. Bilagan finns under de olika ramavtalsrubrikerna, exempelvis Beläggningsarbeten 2015:2, längst ned på sidan.

Du beställer direkt genom att kontakta leverantören rangordnad som nummer ett. Om denne inte kan leverera enligt villkoren i ramavtalet får du gå vidare till nummer två i rangordningen och så vidare.

Stöd för avrop

Som hjälp när du ska göra avrop, se publicerade bilagor under respektive omgång av Beläggningsarbeten 2015 nedan.

Beläggningsarbeten 2015

6 leverantörer

Logga in för att se om du kan göra avrop

Avtalstid: 2016-06-13 till 2020-06-12

Ramavtalsområde: Bostad och entreprenad

Ramavtalsupphandlingen omfattar ett heltäckande utbud av produkter och tjänster inom området beläggningsarbeten avseende drifts- och underhållsåtgärder avseende befintliga hårdgjorda ytor som ägs och drivs av en kommun eller ett kommunalt bolag.
Levernatörerna till ramavtalet
Leverantör Kontaktperson
Svevia AB
Namn:
Bo Eriksson
Telefon:
+46 (0)36 15 14 47
:
Visa avtalet i Tendsign
Sydbeläggningar AB
Namn:
Johan Hedström
Telefon:
+46(0)730336722
:
Visa avtalet i Tendsign
Peab Asfalt AB
Namn:
Magnus Persson
Telefon:
045145452
:
Visa avtalet i Tendsign
JLB Mark&Asfalt
Namn:
Per Brangenfeldt
Telefon:
+4670 270 16 05
:
Visa avtalet i Tendsign
Skanska Industrial Solutions AB
Namn:
Fredrik Nilsson
Telefon:
+46 (0)10 448 72 33
:
Visa avtalet i Tendsign
NCC Industry Aktiebolag
Namn:
Mathilda Bäckman
Telefon:
+46 (0)8 58551000
:
Visa avtalet i Tendsign

Beläggningsarbeten 2015:2

5 leverantörer

Logga in för att se om du kan göra avrop

Avtalstid: 2016-08-23 till 2020-08-22

Ramavtalsområde: Bostad och entreprenad

Ramavtalsupphandlingen omfattar ett heltäckande utbud av produkter och tjänster inom området beläggningsarbeten avseende drifts- och underhållsåtgärder avseende befintliga hårdgjorda ytor som ägs och drivs av en kommun eller ett kommunalt bolag. Anbudsomgång 2.
Levernatörerna till ramavtalet
Leverantör Kontaktperson
Svevia AB
Namn:
Mattias Liljekvist
Telefon:
+46 (0)19 16 50 40
:
Visa avtalet i Tendsign
Skanska Industrial Solutions AB
Namn:
Thomas Laksonen
Telefon:
+46 10 448 79 21
:
Visa avtalet i Tendsign
JLB Mark&Asfalt
Namn:
Per Brangenfeldt
Telefon:
+4670 270 16 05
:
Visa avtalet i Tendsign
Peab Asfalt AB
Namn:
Annica Nilsson
Telefon:
0733-848521
:
Visa avtalet i Tendsign
NCC Industry Aktiebolag
Namn:
Mathilda Bäckman
Telefon:
+46 (0)8 58551000
:
Visa avtalet i Tendsign

Beläggningsarbeten 2015:3

5 leverantörer

Logga in för att se om du kan göra avrop

Avtalstid: 2016-10-10 till 2020-10-09

Ramavtalsområde: Bostad och entreprenad

Ramavtalsupphandlingen omfattar ett heltäckande utbud av produkter och tjänster inom området beläggningsarbeten avseende drifts- och underhållsåtgärder avseende befintliga hårdgjorda ytor som ägs och drivs av en kommun eller ett kommunalt bolag. Anbudsomgång 3.
Levernatörerna till ramavtalet
Leverantör Kontaktperson
Peab Asfalt AB
Namn:
Christian Smeds
Telefon:
+4687751570
:
Visa avtalet i Tendsign
Svevia AB
Namn:
Mattias Liljekvist
Telefon:
+46 (0)19 16 50 40
:
Visa avtalet i Tendsign
Asfaltsgruppen Öst AB
Namn:
Johan Wetterlund
Telefon:
0730584714
:
Visa avtalet i Tendsign
Markona AB
Namn:
Niklas Lindblad
Telefon:
+46(0)18184000
:
Visa avtalet i Tendsign
NCC Industry Aktiebolag
Namn:
Mathilda Bäckman
Telefon:
+46 (0)8 58551000
:
Visa avtalet i Tendsign

Beläggningsarbeten 2015:4

5 leverantörer

Logga in för att se om du kan göra avrop

Avtalstid: 2016-12-12 till 2020-12-11

Ramavtalsområde: Bostad och entreprenad

Ramavtalsupphandlingen omfattar ett heltäckande utbud av produkter och tjänster inom området beläggningsarbeten avseende drifts- och underhållsåtgärder avseende befintliga hårdgjorda ytor som ägs och drivs av en kommun eller ett kommunalt bolag. Anbudsomgång 4.
Levernatörerna till ramavtalet
Leverantör Kontaktperson
Peab Asfalt AB
Namn:
Christian Smeds
Telefon:
+4687751570
:
Visa avtalet i Tendsign
Svevia AB
Namn:
Mattias Liljekvist
Telefon:
+46 (0)19 16 50 40
:
Visa avtalet i Tendsign
Skanska Industrial Solutions AB
Namn:
Thomas Laksonen
Telefon:
+46 10 448 79 21
:
Visa avtalet i Tendsign
Markona AB
Namn:
Niklas Lindblad
Telefon:
+46(0)18184000
:
Visa avtalet i Tendsign
NCC Industry Aktiebolag
Namn:
Mathilda Bäckman
Telefon:
+46 (0)8 58551000
:
Visa avtalet i Tendsign

Beläggningsarbeten 2015:5

7 leverantörer

Logga in för att se om du kan göra avrop

Avtalstid: 2017-05-04 till 2021-07-03

Ramavtalsområde: Bostad och entreprenad

Ramavtalsupphandlingen omfattar ett heltäckande utbud av produkter och tjänster inom området beläggningsarbeten avseende drifts- och underhållsåtgärder avseende befintliga hårdgjorda ytor som ägs och drivs av en kommun eller ett kommunalt bolag. Anbudsomgång 5.
Levernatörerna till ramavtalet
Leverantör Kontaktperson
Berggren & Bergman
Namn:
Johan Olsson
Telefon:
0920-233753
:
Visa avtalet i Tendsign
Svevia AB
Namn:
Mattias Liljekvist
Telefon:
+46 (0)19 16 50 40
:
Visa avtalet i Tendsign
Skanska Industrial Solutions AB
Namn:
Thomas Laksonen
Telefon:
+46 10 448 79 21
:
Visa avtalet i Tendsign
BDX Företagen AB
Namn:
Almir Ulakovic
Telefon:
0920 26 26 65
:
Visa avtalet i Tendsign
Markona AB
Namn:
Niklas Lindblad
Telefon:
+46(0)18184000
:
Visa avtalet i Tendsign
Peab Asfalt AB
Namn:
Robert Näsén
Telefon:
+46 (0)431 89000
:
Visa avtalet i Tendsign
NCC Industry Aktiebolag
Namn:
Mathilda Bäckman
Telefon:
+46 (0)8 58551000
:
Visa avtalet i Tendsign

Tipsa en vän

Anmäl avrop

Börja med att logga in på Mina sidor. Där ser du även vilka avtal du är avropsberättigad på. Observera att du inte ska anmäla avrop för ombudsavtal.

Fråga kundsupport

Har du frågor som rör ramavtalet, avropsanmälan eller ditt avrop - kontakta kundsupport.
Tel: 08 525 029 96
E-post:

Vid behov vidarebefordrar kundsupport frågor till : , kategoriansvarig bostäder och entreprenad SKL Kommentus Inköpscentral

Kontakta leverantörerna

Se samtliga ramavtalsleverantörer och deras kontaktuppgifter via länkarna nedan.
Beläggningsarbeten 2015 Skåne, Blekinge, Hallands, Kronobergs län
Beläggningsarbeten 2015:2 Jönköpings, Kalmar, Västra Götalands län
Beläggningsarbeten 2015:3 Södermanlands, Värmlands, Örebro samt Östergötlands län
Beläggningsarbeten 2015:4 Dalarnas, Gotlands, Stockholms, Uppsala samt Västmanlands län
Beläggningsarbeten 2015:5 Gävleborgs, Jämtlands, Norrbottens, Västerbottens samt Västernorrlands län  

Avtalsnytt

Prenumerera på ramavtalsnyheter inom bostad och entreprenad samt teknik och energi. Du får nyheter och information via e-post.

SKL Kommentus UC