Ramavtalsleverantörer Beläggningsarbeten 2015:2

Beläggningsarbeten 2015:2 omfattar samtliga kommuner i Jönköpings, Kalmar samt Västra Götalands län. Här hittar du ramavtalsleverantörernas företagsinformation samt kontaktuppgifter till ordermottagning i alfabetisk ordning.

JLB Mark & Asfalt

JLB Mark & Asfalt i Vimmerby tillverkar och lägger ut asfaltmassor. Som lokal aktör står JLB till tjänst med helhetslösningar - allt från projektering fram till färdig produkt för mark- och asfaltentreprenader till flera kommuner.

NCC Industry Aktiebolag

NCC Industry erbjuder asfalt och beläggningsmetoder som underlag för underhåll och reparation av vägar. Företaget tillverkar asfalt i olika kvaliteter och egenskaper för alla typer av användningsområden, exempelvis gator, cykelbanor samt motorvägar.

Peab Asfalt AB

Peab Asfalt är ett dotterbolag inom Peabkoncernen som sköter drift och underhåll i flera kommuner i Sverige. Där bistår man med nybeläggningar, förstärkningsarbeten samt reparationer av befintlig anläggning - vägar, broar, stora infraprojekt med mera.

Skanska Asfalt och Betong AB

Skanska Asfalt och Betong, dotterbolag till Skanska Sverige, är leverantör av asfalt, betong, bergmaterial och vägunderhåll. Företaget utför entreprenader och drift samt underhåll av vägar. Utöver detta tillhandahåller man även teknisk rådgivning.

Svevia AB

Svevia bygger och sköter om vägar och infrastruktur. Division Beläggning erbjuder helhetslösningar för hållbar vägbeläggning - från fräsning av gammal asfalt, ballast, tillverkning och utläggning av asfalt samt vägmarkering.

Tillbaka till Beläggningsarbeten.