Ramavtalsleverantörer Beläggningsarbeten 2015:3

Beläggningsarbeten 2015:3 omfattar samtliga kommuner i Södermanlands, Värmlands, Örebro samt Östergötlands län. Här hittar du ramavtalsleverantörernas företagsinformation samt kontaktuppgifter till ordermottagning i alfabetisk ordning.

Asfaltsgruppen Öst AB

Asfaltsgruppen är specialiserade inom tillverkning och utläggning av asfaltsmassor, med mellansverige som huvudsakligt arbetsområde. Asfalten tillverkas vid det egna asfaltsverket, men man återvinner även gammal beläggning.

Markona AB

Markonas huvudverksamhet består av markarbeten varav beläggningsarbeten är ett av företagets tre största kompetensområden. Merparten av beställarna utgörs av kommunala eller statliga bolag.

NCC Industry Aktiebolag

NCC Industry erbjuder asfalt och beläggningsmetoder som underlag för underhåll och reparation av vägar. Företaget tillverkar asfalt i olika kvaliteter och egenskaper för alla typer av användningsområden, exempelvis gator, cykelbanor samt motorvägar.

Peab Asfalt AB

Peab Asfalt är ett dotterbolag inom Peabkoncernen som sköter drift och underhåll i flera kommuner i Sverige. Där bistår man med nybeläggningar, förstärkningsarbeten samt reparationer av befintlig anläggning - vägar, broar, stora infraprojekt med mera.

Svevia AB

Svevia bygger och sköter om vägar och infrastruktur. Division Beläggning erbjuder helhetslösningar för hållbar vägbeläggning - från fräsning av gammal asfalt, ballast, tillverkning och utläggning av asfalt samt vägmarkering.

Tillbaka till Beläggningsarbeten.