Ramavtalsleverantörer Beläggningsarbeten 2015:5

Beläggningsarbeten 2015:5 omfattar samtliga kommuner i Gävleborgs, Jämtlands, Norrbottens, Västerbottens samt Västernorrlands län. Här hittar du ramavtalsleverantörernas företagsinformation samt kontaktuppgifter till ordermottagning i alfabetisk ordning.

BDX Företagen AB

BDX Företagen bygger om och anlägger nya vägar samt utför mer eller mindre markprojekt. Bland uppdragsgivarna finns både kommuner och företag. De åtar sig allt från att sköta den lilla grusvägen till vägunderhåll av Europavägar.

Berggren & Bergman AB

Berggren & Bergman har funnits i 65 år och har kunder i huvudsakligen övre Norrland. Bland de olika verksamhetsområdena står asfaltsarbeten som ett av de starkaste. Asfalt läggs på allt från motorvägar till parkeringar.

Markona AB

Markonas huvudverksamhet består av markarbeten varav beläggningsarbeten är ett av företagets tre största kompetensområden. Merparten av beställarna utgörs av kommunala eller statliga bolag.

NCC Industry Aktiebolag

NCC Industry erbjuder asfalt och beläggningsmetoder som underlag för underhåll och reparation av vägar. Företaget tillverkar asfalt i olika kvaliteter och egenskaper för alla typer av användningsområden, exempelvis gator, cykelbanor samt motorvägar.

Peab Asfalt AB

Peab Asfalt är ett dotterbolag inom Peabkoncernen som sköter drift och underhåll i flera kommuner i Sverige. Där bistår man med nybeläggningar, förstärkningsarbeten samt reparationer av befintlig anläggning - vägar, broar, stora infraprojekt med mera.

Skanska Asfalt och Betong AB

Skanska Asfalt och Betong, dotterbolag till Skanska Sverige, är leverantör av asfalt, betong, bergmaterial och vägunderhåll. Företaget utför entreprenader och drift samt underhåll av vägar. Utöver detta tillhandahåller man även teknisk rådgivning.

Svevia AB

Svevia bygger och sköter om vägar och infrastruktur. Division Beläggning erbjuder helhetslösningar för hållbar vägbeläggning - från fräsning av gammal asfalt, ballast, tillverkning och utläggning av asfalt samt vägmarkering.

Tillbaka till Beläggningsarbeten.