Ramavtalsområde

Bostadshus 2016 - Nya Hus

Nu erbjuder vi Sveriges kommuner ett ramavtal som snabbare kan råda bot på bostadsbristen. Ramavtalet Bostadshus 2016 - Nya hus möjliggör köp av permanenta flerbostadshus på ett snabbt, flexibelt och kostnadseffektivt sätt. Byggtiden ligger på mellan 5-11 månader.

Ramavtalet Bostadshus 2016 - Nya Hus omfattar:

Byggsystem för produktion av nyckelfärdiga flerbostadshus uppdelat i två delar

Varje leverantör har tagit fram typhus för respektive del

Det är även möjligt att avropa variationer som skiljer sig från typhusen.

Se skillnaden mellan typhus och variationer här(PDF-dokument-dokument, 874 kB, nytt fönster)

1. Börja med avropsanmälan

För att kunna avropa på ramavtalet behöver din verksamhet först vara avropsberättigad. Det blir ni genom att betala den årliga servicevgiften. Information om serviceavgiften

När detta är uppfyllt loggar du som upphandlingsansvarig, eller annan utsedd person, in och gör avropsanmälan. Det gör du antingen på Mina sidor eller högst uppe till höger på denna sida.

Vid avropsanmälan meddelas leverantören som kontaktar upphandlingsenheten. Därefter är det klart att börja avropa och beställa på avtalet.

2. Avropa och beställ på två olika sätt

Beroende på om du vill beställa typhus eller variationer skiljer sig avropssättet åt.

När du avropat finns möjlighet att ta del av kalkylmallar för del A och B som SKL gjort. Mallarna underlättar exempelvis beräkning av hyresnivåer och synliggör hur ett eventuellt investeringsstöd kan påverka kalkylen. Kalkylerna och en tillhörande förklaring finns publicerade till höger. Vid frågor på dessa, kontakta Peter Sjöquist, 08-452 77 44 eller Bengt Westman, 08-452 78 26.

Stöd för avrop

I dokumentet Förenklat avropsstöd Bostadshus 2016 beskriver vi hela avropsprocessen. Använd det som hjälp vid beställning tillsammans med de andra dokumenten under rubriken Bilagor för avrop till höger.

Bostadshus 2016

5 leverantörer

Logga in för att se om du kan göra avrop

Avtalstid: 2017-04-01 till 2021-03-31

Ramavtalsområde: Bostad och entreprenad

Den inledande avtalsperioden för Ramavtal A är 2017-03-01 - 2021-02-28 och för Ramavtal B 2017-04-01 - 2021-03-31. Avtalen har en förlängningsoption på två år.
Levernatörerna till ramavtalet
Leverantör Kontaktperson
NCC Sverige AB
Namn:
Ulrik Wållberg
Telefon:
+46 (0)90 168000
:
Visa avtalet i Tendsign
BoKlok Housing AB
Namn:
Per Lundkvist
Telefon:
+46 (0)10-449 31 94
:
Visa avtalet i Tendsign
Hjältevadshus AB
Namn:
Ulrik Herbertsson
Telefon:
+761132282
:
Visa avtalet i Tendsign
Villa VIDA Aktiebolag
Namn:
Johan Blixt
Telefon:
0470-702869
:
Visa avtalet i Tendsign
Lindbäcks Bygg AB
Namn:
Mikael Thorgren
Telefon:
070-3417074
:
Visa avtalet i Tendsign

Tipsa en vän

Anmäl avrop

Börja med att logga in på Mina sidor. Där ser du även vilka avtal du är avropsberättigad på. Observera att du inte ska anmäla avrop för ombudsavtal.

Fråga kundsupport

Har du frågor som rör ramavtalet, avropsanmälan eller ditt avrop - kontakta kundsupport.
Tel: 08 525 029 96
E-post:

Vid behov vidarebefordrar kundsupport frågor till : , kategoriansvarig bostäder och entreprenad SKL Kommentus Inköpscentral

Frågor och svar Bostadshus 2016 - Nya Hus

Här har vi samlat vanliga frågor som rör ramavtalet.

SKL Kommentus UC