Ramavtalsleverantörer Bostadshus 2016 - del B

Här hittar du en kort presentation på ramavtalsleverantörerna i rangordning samt kontaktuppgifter.

Lindbäcks Bygg AB

Lindbäcks Bygg AB är Sveriges ledande aktör inom industriellt byggande av flerbostadshus. Med modern teknik utvecklar och bygger Lindbäcks sunda bostäder inomhus och monterar sedan snabbt, säkert och prisvärt direkt på plats.

NCC Sverige AB

NCC är ett bygg- och fastighetsutvecklingsföretag verksamt inom hela värdekedjan när det gäller att skapa boendemiljöer. I arbetet med att utveckla och bygga bostäder är visionen att förnya branschen och erbjuda de bästa lösningarna.

Videoklipp och presentationer SKL Kommentus Inköpscentral och SKL

Tillbaka till Bostadshus 2016