Ramavtalsområde

Energikonsulter 2013

Via ramavtalet för energikonsulter kan du beställa skräddarsydda energikonsulttjänster till förmånliga villkor. Du kan exempelvis beställa energideklarationer och kartläggning av din verksamhets fullständiga energiförbrukning och miljöpåverkan. Det underlättar dessutom att möta skärpta lagkrav och krav för bidrag inom energieffektiviseringsområdet.

Information juli 2016: ingen ny upphandling av energikonsulter

Beslut har tagits att SKI inte kommer genomföra någon ny upphandling av energikonsulter då antalet avropsanmälda myndigheter varit få och avropsvolymen liten. Nuvarande avtal, Energikonsulter 2013, löper till och med 2018-05-25 inklusive förlängningsoptioner.

Ramavtalet Energikonsulter omfattar två delområden:

Delområde A innefattar

 • konsulter för genomförande av energideklarationer

Tjänsten ger dig möjlighet att genomföra energideklarationer i din organisations byggnad, exempelvis:

 • skolor
 • förskolor
 • administrationsbyggnader
 • badhus
 • sjukhus

Genomförande av deklarationerna följer lagtext Lag (2006:985) om energideklaration i byggnader och dess riktlinjer.

Delområde B innefattar

 • konsulter för genomförande av verksamhetsanalys/kartläggning

Du kan via denna tjänst genomföra en kartläggning av din verksamhets fullständiga energiförbrukning och miljöpåverkan. Kartläggningen innefattar analys av bland annat:

 • enskilda fastigheter
 • flera fastigheter eller komplett fastighetsbestånd
 • analys av andra energikrävande verksamheter, exempelvis fordon och transportmönster

Avropa och beställ på ramavtalet

Efter att du, eller annan utsedd person hos er, anmält avrop beställer du tjänsterna via leverantörerna via rangordning eller förnyad konkurrensutsättning.

 • För delområde A är ramavtalsleverantörerna rangordnade per län.
 • För delområde B sker avrop genom förnyad konkurrensutsättning, där man har stor flexibilitet att själv avgöra nivån och omfattningen på kartläggning och analys.

Vem kan göra avrop?

För att ha möjlighet att avropa på våra ramavtal måste din myndighet först ha betalt den årliga serviceavgiften på 1 000 kronor. Myndigheten måste också ha anmält intresse för det här avtalet, en så kallad avropsanmälan. Hör med upphandlingsansvarig i din organisation om beslut finns om avrop på det här ramavtalet. Här kan du läsa mer om hur avropsanmälan fungerar.

Stöd för avrop

Du hittar bilagor för Energikonsulter 2013 publicerade nedan.

Ramavtalet har förlängts ett år från 170526-180525.

Energikonsulter 2013 34 leverantörer

Logga in för att se om du kan göra avrop

Avtalstid: 2014-05-26 till 2018-05-25

Ramavtalsområde: Bostad och entreprenad

Konsultativa insatser inom energikartläggning, energianalys och energideklarationer för fastigheter.
Levernatörerna till ramavtalet
Leverantör Kontaktperson
T Hedgren Energiteknik AB
Namn:
Fredrik Hennström
Telefon:
0520-22 12 02
:
Visa avtalet i Tendsign
FVB Sverige AB
Namn:
Stefan Ellmin
Telefon:
4660672706
:
Visa avtalet i Tendsign
Bengt Dahlgren Stockholm Aktiebolag
Namn:
Joakim Nordemo
Telefon:
+46 8 588 88 121
:
Visa avtalet i Tendsign
Bengt Dahlgren Stockholm Aktiebolag
Namn:
Joakim Nordemo
Telefon:
+46 8 588 88 121
:
Visa avtalet i Tendsign
Bengt Dahlgren Stockholm Aktiebolag
Namn:
Joakim Nordemo
Telefon:
+46 8 588 88 121
:
Visa avtalet i Tendsign
Tysklinds i Stockholm Aktiebolag
Namn:
John Hamberg
Telefon:
08-410 984 56
:
Visa avtalet i Tendsign
Tysklinds i Stockholm Aktiebolag
Namn:
John Hamberg
Telefon:
08-410 984 56
:
Visa avtalet i Tendsign
Tysklinds i Stockholm Aktiebolag
Namn:
John Hamberg
Telefon:
08-410 984 56
:
Visa avtalet i Tendsign
Hifab AB
Namn:
Klas Eldebrandt
Telefon:
+46 10 476 66 38
:
Visa avtalet i Tendsign
Holmdal & Co
Namn:
Joakim Bake
Telefon:
+46 (0)31 20 85 90
:
Visa avtalet i Tendsign
MNK Konsult AB
Namn:
Jonas Forsberg
Telefon:
+46859096525
:
Visa avtalet i Tendsign
MNK Konsult AB
Namn:
Jonas Forsberg
Telefon:
+46859096525
:
Visa avtalet i Tendsign
MNK Konsult AB
Namn:
Mattias Kulling
Telefon:
+46 (0)8 590 965 09
:
Visa avtalet i Tendsign
MNK Konsult AB
Namn:
Mattias Kulling
Telefon:
+46 (0)8 590 965 09
:
Visa avtalet i Tendsign
Bengt Dahlgren Syd AB
Namn:
Ronny Dennfjord
Telefon:
040-6351730
:
Visa avtalet i Tendsign
Bengt Dahlgren Syd AB
Namn:
Ronny Dennfjord
Telefon:
040-6351730
:
Visa avtalet i Tendsign
Industriell Laststyrning i Linköping
Namn:
Peter Karlsson
Telefon:
+4614161138
:
Visa avtalet i Tendsign
Industriell Laststyrning i Linköping
Namn:
Peter Karlsson
Telefon:
+4614161138
:
Visa avtalet i Tendsign
Industriell Laststyrning i Linköping
Namn:
Peter Karlsson
Telefon:
+4614161138
:
Visa avtalet i Tendsign
Industriell Laststyrning i Linköping
Namn:
Peter Karlsson
Telefon:
+4614161138
:
Visa avtalet i Tendsign
Tekniska Verken Driftum AB
Namn:
Martin Schultz
Telefon:
000
:
Visa avtalet i Tendsign
Tekniska Verken Driftum AB
Namn:
Martin Schultz
Telefon:
000
:
Visa avtalet i Tendsign
Tekniska Verken Driftum AB
Namn:
Martin Schultz
Telefon:
000
:
Visa avtalet i Tendsign
Tekniska Verken Driftum AB
Namn:
Martin Schultz
Telefon:
000
:
Visa avtalet i Tendsign
WSP Sverige AB
Namn:
Sonny Andersson
Telefon:
010-722 80 77
:
Visa avtalet i Tendsign
Zetagraf Janlinder & Zetterholm Konsult AB
Namn:
Hans Janlinder
Telefon:
08-640 05 08
:
Visa avtalet i Tendsign
Aktea Energy AB
Namn:
Stefan Lindsköld
Telefon:
0703-690544
:
Visa avtalet i Tendsign
Aktea Energy AB
Namn:
Stefan Lindsköld
Telefon:
0703-690544
:
Visa avtalet i Tendsign
Aktea Energy AB
Namn:
Stefan Lindsköld
Telefon:
0703-690544
:
Visa avtalet i Tendsign
Aktea Energy AB
Namn:
Stefan Lindsköld
Telefon:
0703-690544
:
Visa avtalet i Tendsign
Energibyrån E AB
Namn:
Magnus Törnman
Telefon:
+46703921228
:
Visa avtalet i Tendsign
Nordisk Energideklaration AB
Namn:
Camilla Hjortling
Telefon:
086692079
:
Visa avtalet i Tendsign
Nordisk Energideklaration AB
Namn:
Camilla Hjortling
Telefon:
086692079
:
Visa avtalet i Tendsign
Nordisk Energideklaration AB
Namn:
Camilla Hjortling
Telefon:
086692079
:
Visa avtalet i Tendsign

Tipsa en vän

Anmäl avrop

Börja med att logga in på Mina sidor. Där ser du även vilka avtal du är avropsberättigad på. Observera att du inte ska anmäla avrop för ombudsavtal.

Fråga kundsupport

Har du frågor som rör ramavtalet, avropsanmälan eller ditt avrop - kontakta kundsupport.
Tel: 08 525 029 96
E-post:

Vid behov vidarebefordrar kundsupport frågor till : , kategoriansvarig bostäder och entreprenad SKL Kommentus Inköpscentral

Avtalsnytt

Prenumerera på ramavtalsnyheter inom bostad och entreprenad samt teknik och energi. Du får nyheter och information via e-post.

SKL Kommentus UC