Ramavtalsområde

Avfallskärl 2014

Nu kan du avropa marknadens modernaste avfallskärl på vårt ramavtal!

Nutida miljötänk i upphandling som berör central samhällsfunktion

Vi kan nu erbjuda ett varierat utbud av avfallskärl- och påsar. Vi har också säkerställt att höga krav på arbetsmiljö för sophämtare och personalen på återvinningscentralerna tillgodoses.

I takt med att miljöfrågan blivit mer central har behovet av olika typer av kärl för återvinning ökat. Vårt avtal underlättar kommunernas omfattande arbete med att komma vidare i utvecklingen av effektiv återvinning.
Ca 60 % av landets kommuner sorterar sitt avfall och procenten ökar stadigt vilket gör att efterfrågan på avfallskärl växer.

Våra efterforskningar visar att det idag finns ca 6 miljoner avfallskärl med en genomsnittlig livslängd på 15 år utplacerade i Sverige. Detta ger att runt 400 000 kärl behöver bytas ut årligen. Samtidigt förbrukas runt 250 miljoner avfallspåsar och här går utvecklingen framåt med stormsteg både vad gäller miljöhänsyn och teknik. På detta avtal finns exempelvis en avfallspåse tillverkad av biologiskt nedbrytbar plast som alternativ.

De avfallskärl vi tillhandahåller innehåller minst 50% återvunnet material (räknat på massbalansbasis, dvs på den totala mängden tillverkade kärl). Det finns också möjlighet att göra tillval med lås, transponders och prägling till upphandlad kostnad.

Ramavtalet omfattar följande fyra anbudsområden:

1. avfallskärl i olika storlekar
2. kärl 370 liters förberedda för fyrfackssortering
3. papperspåsar för matavfall o dyl
4. plastpåsar för matavfall o dyl

Branschorganisation Avfall Sverige har formulerat sin vision "det finns inget avfall" vilket visar på den starka trend mot en mer effektiv och omfattande avfallshantering vi går emot.

Avropsordning

Rangordning tillämpas för löpande behov av avfallskärl och avfallspåsar. Vid samtidig beställning om >200 000 SEK, t ex vid större utbyten eller nyanskaffningar av avfallskärl, görs avrop genom förnyad konkurrensutsättning.

Obs! Beslut om avrop på detta ramavtal tas av upphandlingsansvarig vid den upphandlande myndigheten/enheten.

Vem kan göra avrop?

För att ha möjlighet att avropa på våra ramavtal måste din myndighet först ha betalt den årliga serviceavgiften på 1 000 kronor. Myndigheten måste också ha anmält intresse för det här avtalet, en så kallad avropsanmälan. Hör med upphandlingsansvarig i din organisation om beslut finns om avrop på det här ramavtalet. Här kan du läsa mer om hur avropsanmälan fungerar.

Ramavtalet har förlängts från 180526-190525.

Avfallskärl 2014 5 leverantörer

Logga in för att se om du kan göra avrop

Avtalstid: 2015-05-26 till 2019-05-25

Ramavtalsområde: Gata och park

Levernatörerna till ramavtalet
Leverantör Kontaktperson
San Sac AB
Namn:
Stefan Danesand
Telefon:
+46 (0) 13 23 44 43
:
Visa avtalet i Tendsign
Plastic Omnium Aktiebolag
Namn:
Martin Brandsvig
Telefon:
+46 (0)410 610 75
:
Visa avtalet i Tendsign
Svenco Papperssäckar Aktiebolag
Namn:
Jessica Hansson
Telefon:
+46 8 59440560
:
Visa avtalet i Tendsign
PWS Nordic AB
Namn:
Håkan Vesterlund
Telefon:
+46(0)43536930
:
Visa avtalet i Tendsign
Dagöplast
Namn:
Tanel Lips
Telefon:
+372 5883 9551
:
Visa avtalet i Tendsign

Tipsa en vän

Anmäl avrop

Börja med att logga in på Mina sidor. Där ser du även vilka avtal du är avropsberättigad på. Observera att du inte ska anmäla avrop för ombudsavtal.

Fråga kundsupport

Har du frågor som rör ramavtalet, avropsanmälan eller ditt avrop - kontakta kundsupport.
Tel: 08 525 029 96
E-post:

Vid behov vidarebefordrar kundsupport frågor till
: , avtalsansvarig gata och park SKL Kommentus Inköpscentral

Avtalsnytt

Prenumerera på ramavtalsnyheter inom bostad och entreprenad samt teknik och energi. Du får nyheter och information via e-post.

SKL Kommentus UC