Ramavtalsområde

Lekplatsutrustning

Via ramavtalet för lekplatsutrustning får du tillgång till park- och lekplatsutrustning för lekplatser, skolgårdar, förskolors utemiljö och parker och andra offentliga miljöer utomhus. Detta till ett bra pris. Höga krav är även ställda på material, säkerhet och slittålighet.

Sök bidrag för upprustning av utemiljöer vid skolor, förskolor och fritidshem hos Boverket

Nu går det att söka statligt stöd hos Boverket för att rusta upp utemiljöer vid skolor, förskolor och fritidshem. Bidrag för upprustning av utemiljöer lämnas med högst 50 procent av totalkostnaden för de bidragsberättigade åtgärderna. Åtgärderna ska överstiga 50 000 kronor och går att söka fram till 1 april 2018. Läs mer här eller ladda ned ansökningsblanketten.

Ramavtalet för lekplatsutrustning omfattar:

Utrustning för

  • lekplatser
  • skolgårdar
  • förskolors utemiljö
  • parker och andra offentliga miljöer utomhus

Sortimentet ska även passa barn med funktionshinder.

Vi har försökt skapa tydliga avgränsningar i sortiment och avropssätt. Det ska vara enkelt för dig att hantera både mindre och större inköp av bra och trygg lekplatsutrustning. Till priser som är bättre än de du själv kan få när ni upphandlar lokalt.

Upphandlingsansvarig: Så här gör du avropsanmälan

För att kunna avropa på ramavtalet behöver din myndighet först vara avropsberättigad. Det blir ni genom att betala den årliga servicevgiften. Läs information om serviceavgiften här.

När kriterierna ovan är uppfyllda loggar du som upphandlingsansvarig, eller annan utsedd person hos er, in och gör avropsanmälan. Det gör du antingen på Mina sidor eller högst uppe till höger på denna sida.

Beställare: Avropa och beställ

Vid avropsanmälan meddelas leverantören som kontaktar upphandlingsenheten. Därefter är det klart för dig som beställare att börja avropa och beställa på avtalet.

I dialog med leverantören bestämmer ni hur beställningar och leveranser praktiskt ska gå till.

Avropa på två olika sätt

Köp upp till 200 000 kronor sker från leverantörer som är rangordnade vilket möjliggör en enkel hantering av köp och kompletteringsköp i vardagen. Om rangordning

Vid större köp gäller förnyad konkurrensutsättning där volymfördelar och säsongspriser ger ytterligare rabatter. Om förnyad konkurrensutsättning

Stöd för avrop

Använd avropsstödet under rubriken Lekplatsutrustning 2013 nedan som vägledning vid ditt avrop.

Ramavtalet har förlängts till 2018-08-24.

Lekplatsutrustning 2013

5 leverantörer

Logga in för att se om du kan göra avrop

Avtalstid: 2014-08-25 till 2018-08-24

Ramavtalsområde: Gata och park

Levernatörerna till ramavtalet
Leverantör Kontaktperson
KOMPAN Sverige AB
Namn:
Kajsa Stark
Telefon:
+46(0)313844410
:
Visa avtalet i Tendsign
Lappset Sweden AB
Namn:
Anna Källberg
Telefon:
+46 171 270 80
:
Visa avtalet i Tendsign
HAGS Aneby AB
Namn:
Therese Ottosson
Telefon:
+46 380 473 00
:
Visa avtalet i Tendsign
Tressport och Lek AB
Namn:
Charlotte Jacobsson
Telefon:
+46424909333
:
Visa avtalet i Tendsign
KPLN Design AB
Namn:
Kristian Gustafsson
Telefon:
0734221803
:
Visa avtalet i Tendsign

Tipsa en vän

Anmäl avrop

Börja med att logga in på Mina sidor. Där ser du även vilka avtal du är avropsberättigad på. Observera att du inte ska anmäla avrop för ombudsavtal.

Fråga kundsupport

Har du frågor som rör ramavtalet, avropsanmälan eller ditt avrop - kontakta kundsupport.
Tel: 08 525 029 96
E-post:

Vid behov vidarebefordrar kundsupport frågor till
: , avtalsansvarig gata och park SKL Kommentus Inköpscentral

Nöjda användare av Lekplatsutrustning 2013

Läs hela artikeln om när Lekplatsutrustning 2013 kommit till stor nytta - Lekplatser där alla barn kan vara med och leka

Avtalsnytt

Prenumerera på ramavtalsnyheter inom bostad och entreprenad samt teknik och energi. Du får nyheter och information via e-post.

SKL Kommentus UC