Ramavtalsområde

Parkmaskiner och gräsklippare

Ramavtalet fyller behovet av såväl redskap som tillbehör för skötsel och underhåll av parker, gator och torg, idrottsplatser, fastighetsförvaltning med mera. Maskinparken kan anpassas utifrån dina behov vad gäller storlek, prestanda, särskild utrustning och redskap.

Ramavtalet Parkmaskiner och gräsklippare 2015 omfattar:

Sex olika anbudsområden

  • Åkgräsklippare
  • Traktorer
  • Redskapsbärare
  • Sopningsmaskiner
  • Elfordon
  • Övriga mindre maskiner (exempelvis motorsåg, röjsåg, motordriven häcksax, snöslunga, trimmer, handgräsklippare, lövblåsmaskin och jordfräs)

Ramavtal har tecknats med elva leverantörer. Mer information om leverantörerna till höger.

Avropa på två olika sätt

  • I anbudsområde 1-5 finns ett antal standardmaskiner - avrop på dessa sker genom rangordning
  • Vill du göra förändringar av standardmaskin görs avrop genom förnyad konkurrensutsättning
  • För anbudsområde 6 gäller rangordning.

Avropa och beställ genom rangordning

När du, eller annan utsedd person hos er, anmält avrop beställer du direkt genom att kontakta leverantören rangordnad som nummer 1. Om denne inte bekräftar eller avböjer inom 5 arbetsdagar får du gå vidare till nummer 2 i rangordningen och så vidare.

Avropa och beställ genom förnyad konkurrensutsättning

Efter att du, eller annan utsedd person hos er, anmält avrop avropar du genom förnyad konkurrensutsättning. Detta ger goda möjligheter att få dina specifika behov uppfyllda till mycket konkurrensmässiga priser. Efter avrop beställer du via vinnande leverantör. Läs mer om förnyad konkurrensutsättning.

Se områdesfördelningen i bilagan "Rangordning per anbudsområde och FKU-sändlista" längst ned på sidan.

Vem kan göra avrop?

För att ha möjlighet att avropa på våra ramavtal måste din myndighet först ha betalt den årliga serviceavgiften på 1 000 kronor. Efter att ha gjort en avropsanmälan på vår hemsida kan ni sedan börja avropa från ramavtalet. Hör med upphandlingsansvarig i din organisation om beslut finns om avrop på just detta ramavtal. Så fungerar avropsanmälan.

Stöd för avrop

Som hjälp när du ska göra avrop, se publicerade bilagor under Parkmaskiner och gräsklippare 2015 nedan. Där finns även en vägledning för den förnyade konkurrensutsättningen.

Logga in för att se om du kan göra avrop

Avtalstid: 2016-12-19 till 2018-12-18

Ramavtalsområde: Gata och park

Omfattar gräsklippare (åkgräsklippare), traktorer, redskapsbärare, sopningsmaskiner och elfordon. Samtliga områden inkluderar redskap, tillbehör och tillgång till reservdelar samt serviceorganisation.
Levernatörerna till ramavtalet
Leverantör Kontaktperson
Miljömaskiner Motala AB
Namn:
Göran Brodd
Telefon:
+46 (0)19 56 40 40
:
Visa avtalet i Tendsign
Winn Marketing AB
Namn:
Robert Strandberg
Telefon:
+46 (0)10-130 22 84
:
Visa avtalet i Tendsign
HTC Högtryckscenter i Väst AB
Namn:
Jan Guldner
Telefon:
+46 (0)70 528 57 12
:
Visa avtalet i Tendsign
Svenningsens Maskin Aktiebolag
Namn:
Åsa Nordh
Telefon:
+46 13 253604
:
Visa avtalet i Tendsign
Lantmännen Maskin AB
Namn:
Roger Notting
Telefon:
+46 (0)10 556 8342
:
Visa avtalet i Tendsign
Brodd-Son AB
Namn:
Jimmy Sööder
Telefon:
+46 (0)141 21 60 00
:
Visa avtalet i Tendsign
MERA MASKIN Göteborg Aktiebolag
Namn:
Fredrik Olausson
Telefon:
+4631540435
:
Visa avtalet i Tendsign
Epton Trading AB
Namn:
Tina Holmlund
Telefon:
+46852209362
:
Visa avtalet i Tendsign
Hako Ground & Garden AB
Namn:
Kim Karlsson
Telefon:
+46 708 83 00 87
:
Visa avtalet i Tendsign
E-Tron AB
Namn:
Henrik Gunnarsson
Telefon:
+46 (0)8 531 846 17
:
Visa avtalet i Tendsign
Willegruppen AB
Namn:
Sam Boström
Telefon:
+46(0)26101250
:
Visa avtalet i Tendsign

Tipsa en vän

Anmäl avrop

Börja med att logga in på Mina sidor. Där ser du även vilka avtal du är avropsberättigad på. Observera att du inte ska anmäla avrop för ombudsavtal.

Fråga kundsupport

Har du frågor som rör ramavtalet, avropsanmälan eller ditt avrop - kontakta kundsupport.
Tel: 08 525 029 96
E-post:

Vid behov vidarebefordrar kundsupport frågor till
: , avtalsansvarig gata och park SKL Kommentus Inköpscentral

Avtalsnytt

Prenumerera på ramavtalsnyheter inom bostad och entreprenad samt teknik och energi. Du får nyheter och information via e-post.

SKL Kommentus UC