Ramavtalsleverantörer Parkmaskiner och gräsklippare 2015

Här hittar du en kort presentation på ramavtalsleverantörerna i alfabetisk ordning samt kontaktuppgifter till deras ordermottagning.

Broddson AB

Broddson bygger elevatorsopmaskiner samt tillhandahåller reservdelar och borstar till samtliga marknadsfabrikat. Då merparten av underleverantörerna är svenska finns stora möjligheter till skräddarsydda maskiner. Man har även ett flertal agenturer och samarbetspartner för övriga produkter och maskiner inom vägunderhåll.

Epton Trading AB

Epton Trading som är generalagent för ClubCar, Esagono och Garia i Sverige har 35 års erfarenhet av park-elbilar. Det vida modellutbudet gör att det alltid är möjligt med specialanpassade lösningar. Detta innebär att man kan erbjuda fordon anpassade till de mest skiftande användningsområden.

E-tron AB

E-tron är specialiserade på service, reparationer samt försäljning av elfordon och eldrivna arbetsfordon. Företaget tituleras även svensk distributör av Comarth och Yamaha elfordon. Vid önskemål levereras en helhetslösning där man ombesörjer löpande skötsel av kundens hela fordonspark oavsett elfordonsmärke.

Hako Ground & Garden AB

Hako Ground & Garden står som svensk generalagent för varumärkena Hako, Toro, Kioti, Wiper Premium gräsklipparrobotar med flera. Företaget har ett brett sortiment av maskiner för skötsel av utomhusytor - produktområdet Park & Mark. Dessutom finns en servicedivision som sköter service och eftermarknad av alla maskiner.

HTC Högtryckscenter i Väst AB

Högtryckscenter är generalagent i Sverige för Goupil elektriska elfordon samt Glutton, den elektriska gatu- och torgdammsugaren. Utöver detta bygger företaget utrustning för ogräsbekämpning med endast varmt vatten. Genom både produkter och kunskap förses kunderna med rätt lösning för varje enskilt behov.

Lantmännen Maskin AB

Lantmännen Maskin representerar marknadens starka varumärken, har ett komplett produktsortiment och erbjuder helhetslösningar till kunden. På reservdelssidan täcker man in såväl originaldelar som alternativa delar. Företagets maskinförsäljning och serviceställen är rikstäckande, därför alltid nära och tillgängliga.

Miljömaskiner i Linköping AB

Familjeföretaget Miljömaskiner specialiserar sig på försäljning och service av maskiner för skötsel av yttre miljö. Man marknadsför ett flertal fabrikat, bland annat Giant Lastmaskiner, Wille redskapbärare, Brodd sopmaskiner, Heatweed ogräsbekämpning samt Melex elbilar. Reservdelslagret täcker samtliga av de egna produkterna.

Svenningsens Maskin Aktiebolag

Svenningsens både producerar och produktutvecklar maskiner för underhåll av gräs och vägområden. Utöver det bedrivs import, försäljning samt service av traktorer, parkmaskiner som redskapsbärare. Märkena som saluförs över hela Sverige är Kubota, Holder, Spider, Billy Goat, Wiedenmann och Gamberini.

Västerservice Tractor AB

Västerservice Tractor tillhandahåller välkända maskiner och tillbehör för park, entreprenad och fastighetsförvaltning. Tjänsterna omfattar hela produktlivscykeln från försäljning, finansiering, uthyrning och eftermarknad. Kontor, butik och verkstad finns i Göteborg samt Trollhättan.

Willegruppen AB

Willegruppen marknadsför och säljer Wille Redskapsbärare med tillhörande redskapsprogram samt står till tjänst med det mesta inom maskiner och maskinservice för grönytor. Genom en bred kunskap inom områdena finansiering, reservdelar och service kundanpassas både maskiner och redskap.

Winn Marketing AB

Winn Marketing är svensk generalagent för flera maskin- och redskapsagenturer, bland annat AEBI redskapsbärare och MEGA eldrivna arbetsfordon. Huvudverkstad och lager ligger i Umeå - serviceorganisationen är dock rikstäckande genom separata, auktoriserade kontraktsverkstäder med produktutbildad personal.

Tillbaka till Parkmaskiner och gräsklippare 2015