Ramavtalsområde

VA-material 2015

Ramavtalet för VA-material täcker produktbehovet vid anläggnings-/installationsarbete samt reparation och underhåll av kommunala vatten- och avloppsanläggningar. Avtalets kompletta sortiment till förmånliga priser och villkor bidrar till det viktiga samhällsarbetet med stora byggnadsprojekt likväl som utvecklingen av befintliga miljöer.

VA-material 2015 är enkelt att använda för löpande avrop, större nyanskaffningar eller utbyten. Samtliga tongivande leverantörer är representerade.

Ramavtalet för VA-material 2015 omfattar:

VA-produkter nödvändiga vid anläggnings-, installations-, service-, reparations- samt underhållsarbeten

 • Tryckrör och tillbehör
 • Självfallsledningar och avlopp
 • Vägtrummor och dränering
 • Fiberduk och markisolering
 • Brunnar och betäckningar
 • Armaturer och ventiler
 • Tankar, avskiljare och enskilt avlopp
 • Pumpar
 • Fästdetaljer, fog och tätningsmaterial
 • Mätinstrument
 • Övrigt

Avtalet omfattar inte angränsande produktområden som exempelvis VVS-artiklar (inom byggnader), elartiklar, ljuskällor, byggmaterial, järnhandelsvaror eller skyddskläder.

Avropa och beställ genom rangordning

När du, eller annan utsedd person hos er, anmält avrop beställer du direkt genom att kontakta leverantören rangordnad som nummer 1. Om denne inte bekräftar eller avböjer inom 2 arbetsdagar får du gå vidare till nummer 2. Mer om rangordning.

Beställning sker via e-post, telefon, leverantörens webbutik eller genom att besöka närmsta fysiska butik.

De tre rangordnade leverantörerna är

 1. Dahl Sverige Aktiebolag
 2. Ahlsell Sverige AB
 3. Onninen Aktiebolag

Mer information om leverantörerna till höger.

Vem kan göra avrop?

För att ha möjlighet att avropa på våra ramavtal måste din myndighet först ha betalt den årliga serviceavgiften på 1 000 kronor. Efter att ha gjort en avropsanmälan på vår hemsida kan ni sedan börja avropa från ramavtalet. Hör med upphandlingsansvarig i din organisation om beslut finns om avrop på just detta ramavtal. Så fungerar avropsanmälan.

Stöd för avrop

Som hjälp när du ska göra avrop, se bilagor under rubriken VA-material 2015 nedan.

VA-material 2015

3 leverantörer

Logga in för att se om du kan göra avrop

Avtalstid: 2017-04-18 till 2019-04-28

Ramavtalsområde: Gata och park

Levernatörerna till ramavtalet
Leverantör Kontaktperson
Dahl Sverige Aktiebolag
Namn:
Michael Skoldeborg
Telefon:
+46(0)706353829
:
Visa avtalet i Tendsign
Ahlsell Sverige AB
Namn:
Christer Mårs
Telefon:
+46 (0)8 685 70 46
:
Visa avtalet i Tendsign
Onninen Aktiebolag
Namn:
Jan Hammarlund
Telefon:
+46 (0)76 104 92 16
:
Visa avtalet i Tendsign

Tipsa en vän

Anmäl avrop

Börja med att logga in på Mina sidor. Där ser du även vilka avtal du är avropsberättigad på. Observera att du inte ska anmäla avrop för ombudsavtal.

Fråga kundsupport

Har du frågor som rör ramavtalet, avropsanmälan eller ditt avrop - kontakta kundsupport.
Tel: 08 525 029 96
E-post:

Vid behov vidarebefordrar kundsupport frågor till
: , avtalsansvarig gata och park SKL Kommentus Inköpscentral

Avtalsnytt

Prenumerera på ramavtalsnyheter inom bostad och entreprenad samt teknik och energi. Du får nyheter och information via e-post.

SKL Kommentus UC