Ramavtalsområde

Vägsalt och dammbindningsmedel

Det här ramavtalsområdet omfattar dammbindningsmedel, som är sommarvägsalt och halkbekämpningsmedel som är vintervägsalt. Inom området erbjuder vi två ramavtal, ett för beställning av sommarvägsalt och ett för vintervägsalt.

Ramavtalet för Vägsalt och dammbindning 2014 omfattar:

Ramavtalet Vägsalt och dammbindningsmedel 2014 omfattar endast dammbindningsmedel. Ramavtalet är indelat i två anbudsområden:

  • Dammbindningsmedel Magnesiumklorid (MgCl2)
  • Dammbindningsmedel Kalciumklorid (CaCl2)

Leverans av dammbindningsmedel kan ske i:

  • storsäck, ca 1 000 kg säck med lyftmöjlighet
  • småsäck, ca 25 kg/säck på pall

Levereras sker inom två arbetsdagar från beställning, såvida inte annat överenskommits mellan beställare och ramavtalsleverantör. Ramavtalet omfattar inte maskinell utrustning för spridning av saltprodukter.

Ramavtalet för Vägsalt 2014-2 omfattar:

Under vintermånaderna behöver det kommunala vägnätet halksäkras. Med det här ramavtalet får du garanterad tillgång till vintervägsalt till konkurrenskraftiga priser och leveransvillkor. Som avtalskund blir du även prioriterad vid saltbrist. Avtalet är tecknat med totalt två leverantörer, med en leverantör per geografiskt område är det enkelt att avropa.

  • Salt Natriumklorid (NaCl) för vinterväghållning.

Leverans av vintervägsalt kan ske i:

  • Bulk (lösvikt)
  • Storsäck, cirka 1000 kg säck med lyftmöjlighet
  • Småsäck, cirka 25 kg/säck på pall

Leveransen sker inom två arbetsdagar från beställning, såvida inte annat överenskommits mellan beställare och leverantör. Frakten sker kostnadsfritt till avtalad mottagningsplats. Ramavtalet omfattar inte maskinell utrustning för spridning av saltprodukter.

Avropa och beställ direkt

Beställning sker hos den ramavtalsleverantör som vunnit aktuellt geografiskt område via e-post och kundtjänst per telefon. Kontaktuppgifter hittas under rubriken Vägsalt och dammbindningsmedel 2014 respektive Vägsalt 2014-2 längst ner på denna sida.

Vem kan göra avrop?

För att ha möjlighet att avropa på våra ramavtal måste din myndighet först ha betalt den årliga serviceavgiften på 1 000 kronor. Myndigheten måste också ha anmält intresse för det här avtalet, en så kallad avropsanmälan. Hör med upphandlingsansvarig i din organisation om beslut finns om avrop på det här ramavtalet. Här kan du läsa mer om hur avropsanmälan fungerar.

Stöd för avrop

För att underlätta din beställning vid ett avrop från ramavtalet har vi tagit fram en avropsvägledning. Du hittar dokumenten nedan, under respektive ramavtal.

Ramavtalen Vägsalt och dammbindning 2014 samt Vägsalt 2014-2 har förlängts från 180601-190531.

Logga in för att se om du kan göra avrop

Avtalstid: 2015-06-01 till 2019-05-31

Ramavtalsområde: Gata och park

Levernatörerna till ramavtalet
Leverantör Kontaktperson
Aktiebolaget Hanson & Möhring
Namn:
Kristofer Bergvall
Telefon:
035-183200
:
Visa avtalet i Tendsign

Vägsalt 2014-2

2 leverantörer

Logga in för att se om du kan göra avrop

Avtalstid: 2016-02-01 till 2019-05-31

Ramavtalsområde: Gata och park

Upphandling av vintervägsalt (natriumklorid)
Levernatörerna till ramavtalet
Leverantör Kontaktperson
Aktiebolaget Hanson & Möhring
Namn:
Mathias Gustafsson
Telefon:
-
:
Visa avtalet i Tendsign
NCC Sverige AB
Namn:
Bengt Gustafsson
Telefon:
+46 (0)321-410 91
:
Visa avtalet i Tendsign

Tipsa en vän

Anmäl avrop

Börja med att logga in på Mina sidor. Där ser du även vilka avtal du är avropsberättigad på. Observera att du inte ska anmäla avrop för ombudsavtal.

Fråga kundsupport

Har du frågor som rör ramavtalet, avropsanmälan eller ditt avrop - kontakta kundsupport.
Tel: 08 525 029 96
E-post:

Vid behov vidarebefordrar kundsupport frågor till
: , avtalsansvarig gata och park SKL Kommentus Inköpscentral

Avtalsnytt

Prenumerera på ramavtalsnyheter inom bostad och entreprenad samt teknik och energi. Du får nyheter och information via e-post.

SKL Kommentus UC