Förlängning av befintliga ramavtal

På den här sidan har vi samlat de avtal som har förlängts eller som är planerade att förlängas.

Ramavtal som SKL Kommentus Inköpscentral tecknar med antagna leverantörer är för det mesta skrivna med förlängningsoption. Optionen kan vara ett-, två- eller treårig, där förlängningen sker vid ett eller flera tillfällen. Beslut om vilka avtal som ska förlängas tas av ledningen för SKL Kommentus Inköpscentral.

Ramavtal som förlängts eller är planerade att förlängas

Följande ramavtal har förlängts eller är planerade att förlängas. Så snart en förlängning av ett avtal är klart uppdateras status med datum i tabellen.

Ramavtal

Förlängd t.o.m:

Annonsförmedlingstjänster 2014-2  2018-05-03
Avfallskärl 2014  2019-05-25
Banktjänster 2015 2019-05-01
Bevakning och larmtjänster 2016-2 2020-11-06
Datormaterial inkl. tonerkassetter 2014 2019-11-30
Dryckesautomater 2013 2018-11-02
Däck och däckservice Skåne 2013 2019-05-03
E-arkiv 2013 2017-11-03 
Eldningsprodukter och drivmedel i bulk 2015 2019-10-11
Elevdatorer och surfplattor 2012  2017-12-15
Energikonsulter 2013 2018-05-25
Entrémattor 2014 2018-07-06
Flytt och transporttjänster STIC 2014 2019-09-20

Fordon 2014-2

 2019-04-12

Fordon beställ direkt 2014

2019-01-18
Förbrukningsartiklar 2014 2019-05-08
Företagshälsovård STIC 2014  2018-12-31
Förhyrning av lokaler 2014 2019-09-20

Förmedlingstjänst av tekniska konsulter STIC 2015

2018-09-22
Hjälpmedel för kognitivt stöd och kommunikation 2013-2 2019-09-06
HPV-vaccin 2013 2018-09-30
Hygien-, papper och plastmaterial 2013 2019-03-29 
Idrottsmaterial STIC 2016 2019-11-29
IT-konsulttjänster - Användbarhet, information och webb 2012 2017-11-14 
IT-konsulttjänster - Arkitekter 2012  2017-11-14
IT-konsulttjänster - Informationssäkerhet 2012  2017-11-14
IT-konsulttjänster - Ledning och styrning 2012  2017-11-14
IT-konsulttjänster - Systemutveckling/förvaltning & infrastruktur 2012  2017-11-14
IT-konsulttjänster - Verksamhetsutveckling och strategi 2012  2017-11-14
Juridiska tjänster 2016 2019-06-26
Järnhandelsvaror 2015 2019-04-24
Kontorsmaterial 2014 2019-12-06
Kopieringspapper inkl. pall 2014 2019-11-30
Ledningsrenovering VA-ledningar STIC 2014 Olika förlängningsdatum från 2019-03-23 t o m 2019-04-20 - se respektive leverantör
Lekmaterial 2013 2018-05-18 
Lekplatsutrustning 2013 2018-08-24
Litteratur 2013 2018-01-12 
Ljuskällor 2015 2019-04-17
Läromedel 2014 2019-02-22 
Medel för disk och spoldesinfektion 2014-2 2019-08-30
Medicinteknisk utrustning STIC 2015 2019-02-22
Möbler 2013 2018-08-24
Offentlig belysning STIC 2015 2019-04-29
Postförmedlingstjänster 2013 samt 2013-2 2018-10-12
Programvaror och programvaror som molntjänst 2014 2018-05-31 
Rekryteringstjänster 2013 - Vård och omsorg Gemensamt stängningsdatum 2018-12-14, dock olika avtalsperioder - se respektive leverantör
Rekryteringstjänster 2013 - Social omsorg och stöd Gemensamt stängningsdatum 2018-12-14, dock olika avtalsperioder - se respektive leverantör
Rekryteringstjänster 2013 - IT-teknik-engineering Gemensamt stängningsdatum 2018-12-14, dock olika avtalsperioder - se respektive leverantör
Rekryteringstjänster 2013 - Tillväxt-stadsbyggnad-fastighet-energi Gemensamt stängningsdatum 2018-12-14, dock olika avtalsperioder - se respektive leverantör
Rekryteringstjänster 2013 - Ekonomi-finans-juridik-HR-m fl Gemensamt stängningsdatum 2018-12-14, dock olika avtalsperioder - se respektive leverantör
Rekryteringstjänster 2013 - Skola och förskola Gemensamt stängningsdatum 2018-12-14, dock olika avtalsperioder - se respektive leverantör
Resebyråtjänster 2014  2019-04-12
Skolmaterial 2014-2 2020-03-20
Stationstankning 2014  2018-06-29
Städredskap och rengöringsmaterial STIC 2016 2019-11-30
Telefoni 2013-2 2019-05-15
Uppföljandekontroll av etiska och sociala krav 2014 2019-09-06

Uppföljandekontroll inom socialtjänsten 2014

2019-03-06

Vaccin enligt det nationella barnvaccinationsprogrammet 2013 - A

2018-06-02
Vaccin enligt det nationella barnvaccinationsprogrammet 2013 – B 2017-12-31 (område 1-4 och 6), 2019-03-03 (område 5)
Vagnparksfinansiering 2012-2  2017-09-08
Vagnparksfinansiering Finansiell leasing 2016 2019-12-19
Vagnparksfinansiering Operationell leasing 2014-2 2019-10-31
Videokonferenslösningar, produkter och tjänster 2013  2019-06-14
Vägmärken 2015 2019-02-28
Vägsalt 2014-2  2019-05-31
Vägsalt och dammbindning 2014  2019-05-31