Samlingssida

Nedan hittar du samtliga frågor och svar rörande domen i Datacom-målet. Det finns även frågor och svar som relaterar till domen som hur detta påverkar SKI:s arbetssätt, befintliga ramavtal och redan gjorda avropsanmälningar etcetera.

Vanliga frågor

En fråga

Ett svar

En fråga

Ett svar