Frågor och svar Vitvaror 2016

Vanliga frågor

Vilka garantier gäller?

Garantitid för samtliga produkter inom anbudsområdena Tvättstugemaskiner och Vitvaror för bostadslägenheter, pentryn, förskolor och äldreboenden etcetera är fem (5) år. För samtliga produkter inom anbudsområde Småel är garantitiden ett (1) år.
Garantin gäller för material-, fabrikations- och konstruktionsfel.

Inställelsetiden för garantiservice/garantireparation ska vara maximalt två (2) arbetsdagar för anbudsområdena Tvättstugemaskiner och Vitvaror för bostadslägenheter, pentryn, förskolor och äldreboenden etcetera.

Vad gäller angående service på upphandlat sortiment?

Upphandlingen omfattar inte service och reparation av vitvaror (annat än
garantiservice/-reparationer).