Ramavtalsområde

Barnvaccin

Via ramavtalen får du tillgång till vaccinerna inom det nationella vaccinationsprogrammet. Du avropar vaccinerna på rekvisition från ramavtalet vilket ger ett stabilt flöde av leveranser.

Information 2 januari 2018: HBVAXPRO®10 restnoterat

MSD meddelar att de tvingas restnotera Hepatit B-vaccinet HBVAXPRO®10. För närvarande har man tyvärr ingen ytterligare information om kommande leverans och beklagar de besvär som detta orsakar.

Vid medicinska frågor hänvisar MSD till Medicinsk information 08-578 135 00 alternativt :
Vid frågor om befintliga orders, kontakta MSD Vaccinservice 0771-515100 eller :

Information oktober 2017: SKI och Region Skåne gör gemensam upphandling för barnvaccin

Med syftet att säkra tillgången på vaccin till barn och elever i Sverige kommer SKI och Region Skåne att göra en gemensam upphandling, Barnvaccinprogrammet 2018. Förutom vaccinet innefattar upphandlingen även fysiskt lager som beredskap för bristsituationer. Avtalsstarten är planerad till 1 september 2019.

Då SKI:s nuvarande avtal för barnvaccin A och B löper ut under 2018 gör vi även en separat upphandling för att säkra vaccintillgången i mellanperioden juni 2018-september 2019 och minska risken för avtalslös period. Läs mer i pressreleasen publicerad under Relaterad information i högerspalten.

Bakgrunden till ramavtalet

Ramavtalen för barnvacciner är en del av ELIS-projektet (effektiv läkemedelsupphandling i samverkan), ett samarbete mellan oss, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), samtliga landsting/regioner och NLT-gruppen. Läs mer här.

Ramavtalet för det nationella barnvaccinationsprogrammet 2013-A omfattar:

  • konjugerat pneumokockvaccin
  • vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund
  • vaccin mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio, Haemophilus influenzae typ b (Hib) och hepatit B
  • vaccin mot hepatit B för både barn och vuxna

Ramavtalet för det nationella barnvaccinationsprogrammet 2013-B omfattar:

  • konjugerat pneumokockvaccin
  • vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund
  • vaccin mot difteri, stelkramp, kikhosta och polio (fyrvalent vaccin)
  • vaccin mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio & Haemophilus influenzae typ B (femvalent vaccin)
  • vaccin mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio, Haemophilus influenzae typ B och hepatit B, (sexvalent vaccin)
  • vaccin mot hepatit B för både barn och vuxna

Så här avropar du

För att kunna avropa på ramavtalen behöver din myndighet först vara avropsberättigad. Det blir ni genom att betala den årliga servicevgiften. Läs fullständig information här.

När kriterierna ovan är uppfyllda loggar du, eller annan utsedd person hos er, in och gör avropsanmälan. Det gör du antingen på Mina sidor eller högst uppe till höger på denna sida.

Avropa och beställ via rekvisition

När du, eller annan utsedd person hos er, anmält avrop beställer du på rekvisition. Information om hur du går tillväga och kontaktuppgifter till leverantörerna finns i bilagorna Barnvacciner_information om beställning under respektive ramavtalsrubrik nedan.

Stöd för avrop

Som stöd för ditt avrop, använd publicerade bilagor här nedanför.

OBS! Ramavtalen har förlängts. Se förlängningsperiod för de olika delområdena per respektive leverantör under flikarna nedan.

Logga in för att se om du kan göra avrop

Avtalstid: 2014-06-03 till 2018-06-02

Ramavtalsområde: Läkemedel

Levernatörerna till ramavtalet
Leverantör Kontaktperson
GlaxoSmithKline AB
Namn:
Daniel Bergfelt
Telefon:
+46 (0)8 638 93 03
:
Visa avtalet i Tendsign

Logga in för att se om du kan göra avrop

Avtalstid: 2015-01-01 till 2018-12-31

Ramavtalsområde: Läkemedel

Levernatörerna till ramavtalet
Leverantör Kontaktperson
GlaxoSmithKline AB
Namn:
Daniel Bergfelt
Telefon:
+46 (0)8 638 93 03
:
Visa avtalet i Tendsign
Sanofi AB
Namn:
Sebastian Larsson
Telefon:
08-6345000
:
Visa avtalet i Tendsign
Merck Sharp & Dohme (Sweden) Aktiebolag
Namn:
Birgitta Sterner
Telefon:
+46 76 393 74 13
:
Visa avtalet i Tendsign

Tipsa en vän

Anmäl avrop

Börja med att logga in på Mina sidor. Där ser du även vilka avtal du är avropsberättigad på. Observera att du inte ska anmäla avrop för ombudsavtal.

Fråga kundsupport

Har du frågor som rör ramavtalet, avropsanmälan eller ditt avrop - kontakta kundsupport.
Tel: 08 525 029 96
E-post:

Vid behov vidarebefordrar kundsupport frågor till : , kategoriansvarig läkemedel och vårdrelaterad förbrukning SKL Kommentus Inköpscentral

Frågor och svar

Kan friskolor köpa vaccin på SKIs vaccinramavtal?

Privata aktörer betraktas inte som ramavtalspart. Klausulen PRIVAT VÅRDGIVARE/Annan utförare i beställningsbilagan innebär dock att friskolorna får ha "hängavtal" på kommunens avtal. Då vaccination är kommunens ansvar blir vaccinationen ett uppdrag från kommunen till den privata aktören.

Friskolorna söker upp inköp- eller upphandlingsansvarig på kommunen och tecknar kontrakt (kontaktuppgifter till ramavtalsleverantören finns i beställningsbilagan). Kommun och friskola får själva komma överens om huruvida fakturering ska göras till kommunen, eller direkt till friskolan.

Avtalsnytt

Prenumerera på ramavtalsnyheter inom vårdrelaterad förbrukning och läkemedel samt sociala tjänster. Du får nyheter och information via e-post.

SKL Kommentus UC