Ramavtalsområde

dTp Vaccin 2015

Ramavtalet för dTp Vaccin är en del i vår avtalsportfölj med samtliga vacciner som ingår i det nationella barnvaccinationsprogrammet. En påfyllnadsdos av DTP-vaccin (dTp) ska erbjudas elever i årskurs 8-9 (barn födda 2002 eller senare).

Vaccinationerna utgör dos fem som ges vid 14-16 års ålder. Föreskriften som trädde i kraft 2013 innebär att skolorna behöver planera för vaccination av elever i årskurs 8 läsåret 2016-17 eller årskurs 9 läsåret 2017-2018.

Ramavtalet dTp Vaccin 2015 omfattar:

Vaccin mot

  • Difteri
  • Stelkramp
  • Kikhosta

samtliga med reducerad antigenhalt (dTp).

Leverantören Scandinavian Biopharma levererar vaccinet diTekiBooster som bedöms ha en medicinsk fördel med sitt höga innehåll av pertussistoxoid. Vaccinet tillverkas av Statens Serum Institut (SSI) i Danmark och Scandinavian Biopharma är SSI:s ombud i Sverige.

Medgivandeblankett för dtp-vaccin

När skolsköterskor ska fylla på dtp-vaccin krävs en medgivandeblankett med föräldrars namnteckning. Du kan beställa blanketten med artikelnummer 623293 antingen hos vår kundservice på telefon 08-709 59 90 eller direkt i vår webbshop.

Avropa och beställ

Efter att du, eller annan utsedd person hos er, anmält avrop görs beställning via Tamro. Följ instruktionen som finns publicerad under rubriken dTp Vaccin 2015 längst ned på sidan. Övriga beställningsrutiner som inte är reglerade i ramavtalet överenskommes mellan dig och leverantören.

Vem kan göra avrop?

För att ha möjlighet att avropa på våra ramavtal måste din myndighet först ha betalt den årliga serviceavgiften på 1 000 kronor. Myndigheten måste också ha anmält intresse för det här avtalet, en så kallad avropsanmälan. Hör med upphandlingsansvarig i din organisation om beslut finns om avrop på det här ramavtalet. Här kan du läsa mer om hur avropsanmälan fungerar.

Stöd för avrop

Se publicerade bilagor under dTp Vaccin 2015 nedan.

Ramavtalet har förlängts till 2019-04-21.

dTp Vaccin 2015 1 leverantör

Logga in för att se om du kan göra avrop

Avtalstid: 2016-04-22 till 2019-04-21

Ramavtalsområde: Läkemedel

Vaccin som ingår i det nationella barnvaccinationsprogrammet.
Levernatörerna till ramavtalet
Leverantör Kontaktperson
Scandinavian Biopharma Distribution AB
Namn:
Joacim Ölund
Telefon:
+46 (0)8 470 56 00
:
Visa avtalet i Tendsign

Tipsa en vän

Anmäl avrop

Börja med att logga in på Mina sidor. Där ser du även vilka avtal du är avropsberättigad på. Observera att du inte ska anmäla avrop för ombudsavtal.

Fråga kundsupport

Har du frågor som rör ramavtalet, avropsanmälan eller ditt avrop - kontakta kundsupport.
Tel: 08 525 029 96
E-post:

Vid behov vidarebefordrar kundsupport frågor till : , kategoriansvarig vårdrelaterad förbrukning och läkemedel SKL Kommentus Inköpscentral

Avtalsnytt

Prenumerera på ramavtalsnyheter inom vårdrelaterad förbrukning och läkemedel samt sociala tjänster. Du får nyheter och information via e-post.

SKL Kommentus UC