Ramavtalsleverantörer Arbetsplatser och elevdatorer 2015

Här hittar du ramavtalsleverantörernas företagsinformation samt kontaktuppgifter till ordermottagning i alfabetisk ordning.

Advania AB Delområde 1

Advania är en heltäckande systemintegratör med lokal förankring. Samtidigt har företaget kapacitet att genomföra de större uppdragen. Målsättningen är att alltid skapa långsiktiga värden för kunden oavsett storlek på uppdraget.

Atea Sverige AB Delområde 1 och 2

Atea är leverantör av it-infrastruktur och tillhörande tjänster. Att erbjuda lösningar som till fullo stämmer med kundens behov och krav ligger i fokus. Förutom kontor över hela landet finns e-shop för inköp av it-produkter.

B2B IT-partner AB Delområde 1

B2B IT-Partner tillhandahåller skräddarsydda produkter och tjänster inom IT. Företagets affärsidé är att kunden ska kunna nyttja IT på bästa sätt utan bekymmer. Webshoppen är uppbyggd utifrån kundernas behov och önskemål.

Caperio AB Delområde 1 och 2

Caperio skapar produktivitet och lönsamhet genom produktförsörjning och tillhörande tjänster. Ambitionen är att med IT-lösningarna ge moderna och mobila arbetsplatser samt framgångsrika digitala satsningar i skolan.

Dustin Sverige AB Delområde 1 och 2

Dustin, återförsäljare av hårdvaruprodukter med tillhörande tjänster, löser IT-utmaningar och gör IT tillgängligt. Med kompletta lösningar vill man vara en leverantör som hjälper kunden till att kunna fokusera på sin kärnverksamhet.

BRITT Stockholm AB Delområde 1

BRITT ger full kontroll på kostnader och tillgänglighet när det gäller digitala komponenter. Samtidigt finns plats för flexibilitet i produktutformningen och stödtjänsterna. Allt ska resultera i en enkel och smidig arbetsplats.

ITF Svensk IT Funktion AB Delområde 1

ITF verkar som rådgivande IT-leverantör för att göra IT-investeringar långsiktigt lönsamma och effektiva. De tar tillvara den senaste teknikens fördelar och levererar funktioner som stödjer kundernas affärer på bästa sätt.

Koneo AB Delområde 1 och 2

Koneos mission är att göra IT enklare och har ett komplett erbjudande av produkter, tjänster och IT-/dokumentlösningar. Man skapar värde genom sin närhet till slutkunden, att föreslå innovativa lösningar samt att skapa långsiktiga relationer. 

Lan Assistans Sweden AB Delområde 1

Enligt Lan Assistans är "IT deras grej". Man står till tjänst med sin kompetens inom IT-infrastruktur - datacenter, arbetsplats och drift. Som samarbetspartner garanterar man snabb hjälp och profession till uppdragsgivaren.

Lanteam Consulting AB Delområde 1

Lanteam Consulting lägger vikt på kunskap, känsla för verksamheten och kunddialogen för att göra skillnad i sin produktförsörjning och tjänster. En kvalitetsansvarig säkerställer även god kvalitet och hög service på leveranserna.

Lin Education AB Delområde 1 och 2

Lin Education har stor erfarenhet av digitala verktyg till både skolmiljö och kommunal verksamhet. Företaget är leverantör av datorer, surfplattor och tillbehör men även tillhörande tjänster, pedagogik och digitalt innehåll.

Macsupport Aktiebolag Delområde 2

Macsupport vill leverera de bästa förutsättningarna för digitaliseringen i skolan - och möjligheterna det innebär. Produkterna består av Apples iPad och datorer samt det tekniska och pedagogiska stöd som krävs.

Office IT-partner Väst AB Delområde 1 och 2

Office IT-Partner kombinerar det stora företagets kapacitet med den lokala aktörens snabba anpassningsförmåga. Erbjudandet vilar på teknisk kompetens, lösningsorienterad försäljning, kunnande om kundens verksamhet och e-handel med över 300 000 artiklar.

Ricoh Sverige AB Delområde 1

Ricoh drivs av viljan att leverera de mest effektiva, säkra och miljöanpassade IT-lösningarna. För att nå dit arbetar man med såväl helhetsgrepp som kreativitet. En viktig faktor för den bästa slutprodukten är webshoppen som kan kundanpassas.

Tillbaka till Arbetsplatser och elevdatorer 2015