Ramavtalsområde

Programvaror och programvaror som molntjänst 2014

Information december 2017: Ramavtalet uppsagt

Vi har sagt upp ramavtalet Programvaror och programvaror som molntjänst 2014 med samtliga ramavtalsleverantörer. Slutdatum för avtalet blir 2018-05-31. Nya kontrakt kan inte tecknas efter slutdatumet. Redan tecknade kontrakt eller som tecknas under ramavtalets giltighetstid påverkas inte. Ersättande ramavtal blir Programvaror och programvaror som molntjänst 2016 som gäller från december 2017.

Läs den uppdaterade avropsvägledningen vid beställning

Under Programvaror och programvaror som molmtjänst 2014:s avtalstid har det uppdagats att paragraferna Licenshantering och Underhållsavtal är otydliga. Detta kan orsaka en snedvriden eller bristande konkurrens i de förnyade konkurrensutsättningarna och leda till onödiga överprövningar.

Därför rekommenderar vi att du läser den uppdaterade avropvägledningen nedan. Där finns instruktioner och rekommendationer om hur du använder ramavtalet tillsvidare samt hanterar de två nämnda otydligheterna.

Läs avropsvägledningen här.(Word-dokument-dokument, 65 kB, nytt fönster)

Ramavtalet Programvaror och programvaror som molntjänst 2014 omfattar:

 • Programvaror från Citrix, IBM, Microsoft och Novell
 • Programvaror från ett stort antal andra programvarutillverkare
 • Programvaror som molntjänst

Programvaruområden:

 • Kontorsstöd
 • Informationsförsörjning
 • Operativsystem
 • Säkerhetsprogramvara
 • Driftstödprogramvara
 • Tillgångshantering (Asset Management)
 • Mellanprogramvara (Middleware)
 • Databas

Exempel på tjänster:

 • Licenshantering (Software Asset Management)
 • Installationstjänster
 • Anpassning- och konfigurationstjänster
 • Underhållsavtal


Området molntjänster har utvecklats under senaste avtalsperioden och inkluderas nu som en naturlig utvidgning av innehållet.
Ramavtalet ger myndigheterna möjlighet att få en och samma licenspartner för alla programvaror under avtalsperioden. Det, tillsammans med det utökade utbud som erbjuds, gör det lättare att skräddarsy lösningar för olika organisationer.

Genom att avropa från ramavtalet får du också tillgång till våra volymavtal med Microsoft, Citrix, Novell och IBM vilket ger en enklare hantering och avsevärt bättre priser.

Avropa och beställ genom förnyad konkurrensutsättning

Avrop sker genom förnyad konkurrensutsättning och kontrakt kan löpa upp till tre (3) år från och med den dag då kontrakt tecknades.

Vem kan göra avrop?

För att ha möjlighet att avropa på våra ramavtal måste din myndighet först ha betalt den årliga serviceavgiften på 1 000 kronor. Myndigheten måste också ha anmält intresse för det här avtalet, en så kallad avropsanmälan. Hör med upphandlingsansvarig i din organisation om beslut finns om avrop på det här ramavtalet. Här kan du läsa mer om hur avropsanmälan fungerar.

Ramavtalet Programvaror och programvaror som molntjänst 2014 har förlängts till 2018-05-31 och avslutas därefter.

Logga in för att se om du kan göra avrop

Avtalstid: 2015-06-01 till 2018-05-31

Ramavtalsområde: Programvaror

Levernatörerna till ramavtalet
Leverantör Kontaktperson
Crayon AB
Namn:
Michael Edholm
Telefon:
+46 (0)8 505 307 47
:
Visa avtalet i Tendsign
Office IT-Partner i Sverige Aktiebolag
Namn:
Kalle Lönn OITP Sverige
Telefon:
+46(0)317033605
:
Visa avtalet i Tendsign
Atea Sverige AB
Namn:
Robert Haglund
Telefon:
+46 8 633 68 88
:
Visa avtalet i Tendsign
Fujitsu Sweden AB
Namn:
Marina Valeskog
Telefon:
+46 (0) 70 793 71 63
:
Visa avtalet i Tendsign
Dustin Sverige AB
Namn:
Sven-Åke Andersson
Telefon:
08-55344000
:
Visa avtalet i Tendsign
Insight Technology Solutions AB
Namn:
Bror Olsson
Telefon:
+46 (0)8 522 105 31
:
Visa avtalet i Tendsign

Tipsa en vän

Anmäl avrop

Börja med att logga in på Mina sidor. Där ser du även vilka avtal du är avropsberättigad på. Observera att du inte ska anmäla avrop för ombudsavtal.

Fråga kundsupport

Har du frågor som rör ramavtalet, avropsanmälan eller ditt avrop - kontakta kundsupport.
Tel: 08 525 029 96
E-post:

Vid behov vidarebefordrar kundsupport frågor till : , avtalsansvarig programvaror SKL Kommentus Inköpscentral

Vanliga frågor och svar

Kan man avropa en leveranspartner för tre år – hur gör man för att få med sånt man inte nu vet att man behöver om två år i en FKU?

UM skriver i sin förnyande konkurrensutsättning det planerade behov som finns under den period som man avser att kontraktet ska löpa (dock högst tre år). UM bör här kunna planera så pass hur utvecklingen ser ut de kommande åren. Om UM gör en totalomställning av hela sin plattform och ska ha nya licenser för alla anställda som de inte har beskrivit i en förnyad konkurrensutsättning måste de göra en ny förnyad konkurrensutsättning, men om det rör sig om enstaka licenser ryms det.

Hur hantera en övergång om man sitter med programvara genom tidigare avtal?

Fråga: Hur hantera en övergång om man sitter med programvara genom tidigare avtal (Progvaror 2013) och vill avropa nya i detta avtal? Kan man avsluta gamla avtalet eller skriva över licenser till nya avtalet? Om man tex får ny licenspartner för de nya programvarorna men har en sedan tidigare genom de gamla avtalet (för vissa licenser)?

Svar: Det beror helt på hur UM har skrivit i sitt kontrakt med leverantören om uppsägning.

Kan man avropa andra programvaror än de i anbuden angivna programvarorna?

Ja, man kan avropa de programvaror leverantörerna har i sitt utbud, även om de inte omnämns i anbuden.

Kan en kommun avropa licenser åt sina kommunägda bolag på vårt ramavtal?

Ja, så länge bolaget finns med som avropsberättigad. Bolagen kan nyttja ramavtalet, men inte dra nytta av volymavtalen och den rabatt som volymrabatterna innebär eftersom det är styrt i EU-lagstiftning att kommersiella bolag ska konkurrera på lika villkor. Om ett offentligt bolag då får rabatter och inte ett privatägt bolag konkurrerar de inte på lika villkor.

Hur ska myndigheterna skriva i FKU?

Fråga: Hur skriver UM i FKU så att de säkerställer att de inom ett leveransavtal även kan avropa övriga programvaror som leverantörerna har?

Svar: UM skriver i sin förnyade konkurrensutsättning vilket behov de har av programvaror och vilka under den period som de avser att teckna kontrakt (leveransavtal).

Är inte alla leverantörer ackrediterade Microsoft LAR på vårt avtal?

Alla är LAR, eller LSP som det nu heter. Vi har ställt det som krav i upphandlingen.

Kan man göra FKU på enstaka programvaror utan att byta LAR?

Nej, inte när det gäller Microsoft. Det är inte vi (SKI) eller leverantörerna som bestämmer det, det är Microsoft.

Avtalsnytt

Prenumerera på ramavtalsnyheter inom digitalisering samt IT-produkter och tjänster. Du får nyheter och information via e-post.

SKL Kommentus UC