Ramavtalsområde

Programvaror och programvaror som molntjänst 2016

Det här är ett avtal som fyller de flesta programvarubehov. Flexibiliteten tillåter användning på flera sätt, både för leveransavtal med successiva eller enstaka beställningar. Du får dessutom bättre priser och villkor på programvara genom SKI:s volymavtal med Microsoft, Novell och IBM.

Programvaror och programvaror som molntjänst 2016 ersätter Programvaror och programvaror som molntjänst 2014. Avtalet är uppsagt med samtliga ramavtalsleverantörer och slutdatum blir 2018-05-31.

Ramavtalet för Programvaror och programvaror som molntjänst 2016 omfattar:

Ett brett utbud av programvaror inom åtta områden från flera tillverkare.

Programvaruområden:

 • Kontorsstöd
 • Informationsförsörjning
 • Operativsystem
 • Säkerhetsprogramvara
 • Driftstödprogramvara
 • Tillgångshantering (Asset Management)
 • Mellanprogramvara (Middleware)
 • Databas

Molntjänster:
Molntjänster, en leveransform där programvaran inte är installerad hos dig utan nås via internet, blir allt vanligare. Så länge molntjänsten omfattas av ovanstående programvaruområden går den att beställa på ramavtalet.

Tjänster inom:

 • Licenshantering (Software Asset Management)
 • Installation
 • Anpassning- och konfiguration
 • Underhåll
 • Support
I avropsvägledningen publicerad längst ned på sidan finns utförligt beskrivet vad respektive programvaruområde och tjänster innefattar.


Avtal har tecknats med 6 leverantörer. Mer information om leverantörerna

Upphandlingsansvarig: Så här gör du avropsanmälan

För att kunna använda ramavtalet behöver din myndighet först vara avropsberättigad. Det blir ni genom att betala den årliga servicevgiften. Läs om serviceavgiften här

När kriterierna ovan är uppfyllda loggar du som upphandlingsansvarig, eller annan utsedd person hos er, in och gör avropsanmälan. Det gör du antingen på Mina sidor eller högst uppe till höger på denna sida.

Beställare: Beställ genom förnyad konkurrensutsättning

Vid avropsanmälan får leverantörerna ett meddelande om att anmälan skett. Därefter är det klart för dig som beställare att börja beställa på avtalet.

På det här avtalet gör du först en förnyad konkurrensutsättning och beställer sedan av vinnande leverantör. Avropsvägledningen ger fullständig instruktion hur du går tillväga. Mer om förnyad konkurrensutsättning

Stöd vid beställning

Som ytterligare hjälp vid beställning, se bilagor under rubriken Programvaror och programvaror som molntjänst 2016 nedan.

Logga in för att se om du kan göra avrop

Avtalstid: 2017-12-12 till 2019-12-11

Ramavtalsområde: Programvaror

Levernatörerna till ramavtalet
Leverantör Kontaktperson
Crayon AB
Namn:
Michael Edholm
Telefon:
+46 (0)8 505 307 47
:
Visa avtalet i Tendsign
Caperio AB
Namn:
Madeleine Wettergren
Telefon:
+46738662994
:
Visa avtalet i Tendsign
Insight Technology Solutions AB
Namn:
Bror Olsson
Telefon:
+46 (0)8 522 105 31
:
Visa avtalet i Tendsign
Atea Sverige AB
Namn:
Robert Haglund
Telefon:
+46 8 633 68 88
:
Visa avtalet i Tendsign
Dustin Sverige AB
Namn:
Sven-Åke Andersson
Telefon:
+46 (0)70-2278665
:
Visa avtalet i Tendsign
SoftwareONE AB
Namn:
Jonas Brunemalm
Telefon:
+46 (0)846 501 756
:
Visa avtalet i Tendsign

Tipsa en vän

Anmäl avrop

Börja med att logga in på Mina sidor. Där ser du även vilka avtal du är avropsberättigad på. Observera att du inte ska anmäla avrop för ombudsavtal.

Fråga kundsupport

Har du frågor som rör ramavtalet, avropsanmälan eller ditt avrop - kontakta kundsupport.
Tel: 08 525 029 96
E-post:

Vid behov vidarebefordrar kundsupport frågor till : , avtalsansvarig programvaror SKL Kommentus Inköpscentral

Kontakta leverantörerna på Programvaror och programvaror som molntjänst 2016

Se presentationer och kontaktuppgifter till ramavtalsleverantörerna.

Frågor och svar

Vi har skrivit på fullmakt/bekräftelse för Kammarkollegiets ramavtal på motsvarande område. Kan vi ändå använda SKIs ramavtal?

Varken Kammarkollegiet eller SKL Kommentus Inköpscentral AB ingår ramavtal som är obligatoriska att tillämpa för de kommuner som ingår i den avropsberättigade kretsen.

Kan man beställa andra programvaror från andra än de i anbuden angivna programvarutillverkarna?

Ja, så länge programvaran ryms inom något av programvaruområdena kan man beställa de programvaror leverantörerna har i sitt totalutbud.

Kan en kommun beställa licenser åt sina kommunägda bolag på vårt ramavtal?

Ja, så länge bolaget finns med som avropsberättigad. Bolagen kan nyttja ramavtalet, men inte dra nytta av volymavtalen och den rabatt som volymrabatterna innebär eftersom det är styrt i EU-lagstiftning att kommersiella bolag ska konkurrera på lika villkor. Om ett offentligt bolag då får rabatter och inte ett privatägt bolag konkurrerar de inte på lika villkor.

Kan man göra förnyad konkurrensutsättning på enstaka programvaror utan att byta LSP?

Nej, inte när det gäller Microsoft. Det är inte vi (SKI) eller leverantörerna som bestämmer det, det är Microsoft.

SKL Kommentus UC