Ramavtalsleverantörer Inkassotjänster 2014

Här hittar du en kort presentation på ramavtalsleverantörerna i rangordning samt kontaktuppgifter till deras ordermottagning.

Intrum Justitia Sverige AB

Intrum Justitia erbjuder heltäckande kredithanteringstjänster som ska bidra till att förbättra kundens kassaflöde och lönsamhet. Företaget har löpande cirka 2,5 miljoner pågående ärenden och hanterar årligen runt 1,5 miljoner nya inkassoärenden. Alla rutiner och processer bedrivs i enlighet med god inkassosed.

Svea Inkasso AB

Svea Inkasso bistår med finansiella och administrativa tjänster där inkasso är en del. Företaget är ett auktoriserat kreditmarknadsbolag med verksamhet i tio europeiska länder. Genom att förena ny teknik och innovativa lösningar med en hög personlig service vill man erbjuda kunderna det bästa alternativet.

Tillbaka till Inkassotjänster