Ramavtalsleverantörer Pension 2016

Här hittar du en kort presentation på ramavtalsleverantörerna i alfabetisk ordning samt kontaktuppgifter till deras ordermottagning.

KPA Pensionsservice Aktiebolag

KPA Pension arbetar med försäkringslösningar, kapitalförvaltning och pensionsadministration till arbetsgivare och deras anställda inom kommuner och landsting. Pensionsbolaget hjälper kommunsektorn att hantera sina pensionsåtaganden till medarbetarna genom att erbjuda trygga pensioner med etiska placeringar.

Livförsäkringsbolaget Skandia

Den oberoende försäkringskoncernen Skandia erbjuder kommuner, landsting och kommunala bolag såväl fullständig pensionsadministration som försäkringslösningar med tillhörande tjänster. Uppdraget är att leverera sparande, service och trygghet - som arbetsgivare får du en effektiv pensionshantering med ett långsiktigt perspektiv.

Tillbaka till Pension 2016