Ramavtalsområde

Vaccin enligt det nationella barnvaccinationsprogrammet 2013 - A

Ramavtalet har förlängts ett år från 160603-170602.

Logga in för att se om du kan göra avrop

Avtalstid: 2014-06-03 till 2016-06-02

Ramavtalsområde: Övriga avtal

Vacciner som ges inom ramen för det nationella barnvaccinationsprogrammet. - Konjugerat pneumokockvaccin - Vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund - Vaccin mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio, Haemophilus influenzae typ b (Hib) och hepatit B - Vaccin mot hepatit B för både barn och vuxna

Tipsa en vän

Anmäl avrop

Börja med att logga in på Mina sidor. Där ser du även vilka avtal du är avropsberättigad på. Observera att du inte ska anmäla avrop för ombudsavtal.

SKL Kommentus UC