Ramavtalsområde

Bemanningstjänst Socialsekreterare STIC 2016

Ramavtalet Bemanningstjänst Socialsekreterare STIC 2016 omfattar:

Bemanning av socionomer inom kompetensområdena nedan då kommunen har behov av detta.

 • Barn och unga
 • Försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd
 • Biståndshandläggare äldreomsorg
 • Biståndshandläggare LSS och socialpsykiatri
 • Missbruk och social problematik
 • Familjerätt
 • Chefer

Vilka kan göra avrop?

Inom ramen för STIC samarbetet är följande kommuner avropsberättigade:

 • Täby kommun
 • Solna stad
 • Nacka kommun
 • Lidingö stad
 • Vaxholm kommun
 • Värmdö kommun
 • Norrtälje kommun

Avropa och beställ genom rangordning

Ramavtalsleverantörerna är rangordnade inom sina respektive kompetensområden. Avrop görs från den leverantör som har plats ett (1) i rangordningen. Avböjer eller underlåter denne att besvara avropet inom 24 timmar har kommunen rätt att avropa från den som innehar plats två (2) i rangordningen och så vidare. Läs mer om rangordning här.

Kommunen beställer via e-post, telefon, webbportal eller fysiska möten.

Inställelsetid för bemanningsresursen specificeras i avropet. Leverantören ska vid avrop lämna besked inom 24 timmar om denne kan ta uppdraget eller inte. Man ska också uppge den erbjudna konsultens namn.

Stöd för avrop

Se publicerade bilagor för rangordning, pris och beställningsuppgifter per leverantör och kompetensområde under Bemanningstjänst Socialsekreterare STIC 2016 nedan.

Logga in för att se om du kan göra avrop

Avtalstid: 2017-02-21 till 2019-02-20

Omfattar kompetensområdena: - Barn och unga - Försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd - Biståndshandläggare äldreomsorg - Biståndshandläggare LSS och socialpsykiatri - Missbruk och social problematik - Familjerätt - Chefer
Levernatörerna till ramavtalet
Leverantör Kontaktperson
Octapod AB
Namn:
Malin Ernestrand
Telefon:
+46 (0)8-54551280
:
Visa avtalet i Tendsign
Octapod AB
Namn:
Malin Ernestrand
Telefon:
+46 (0)8-54551280
:
Visa avtalet i Tendsign
Octapod AB
Namn:
Malin Ernestrand
Telefon:
+46 (0)8-54551280
:
Visa avtalet i Tendsign
Bemannia AB (publ.)
Namn:
Johanna Ebermo
Telefon:
+46 (0)8 84 53 00
:
Visa avtalet i Tendsign
SocionomUthyrning i Sverige AB
Namn:
Ulf Fredriksson
Telefon:
+46(0)8 4460400
:
Visa avtalet i Tendsign
ALM Socionomtjänster Aktiebolag
Namn:
Laila Åberg
:
Visa avtalet i Tendsign
CareOnDemand Sociala Tjänster AB
Namn:
Ulf Andersson
Telefon:
+46705-791262
:
Visa avtalet i Tendsign
Svensk Vårdsupport Socionom AB
Namn:
Jörn-Albert Sörheim
Telefon:
+46 (0) 525 249 02
:
Visa avtalet i Tendsign
Dedicare AB (publ)
Namn:
Malin Lindley-Nord
Telefon:
+46 (0)8 555 656 40
:
Visa avtalet i Tendsign
Dedicare AB (publ)
Namn:
Malin Lindley-Nord
Telefon:
+46 (0)8 555 656 40
:
Visa avtalet i Tendsign
Dedicare AB (publ)
Namn:
Malin Lindley-Nord
Telefon:
+46 (0)8 555 656 40
:
Visa avtalet i Tendsign
Rent a Doctor and Nurse in Scandinavia AB
Namn:
Ann-Kristin Rydén
Telefon:
08-54585050
:
Visa avtalet i Tendsign
Vårdlänken
Namn:
Therese Löfall
Telefon:
+46(0)8855460
:
Visa avtalet i Tendsign
Te Crea Care AB
Namn:
Anna Hedvall
Telefon:
073-3602743
:
Visa avtalet i Tendsign
Attendo Individ och familj AB
Namn:
Christina Själin
Telefon:
072-207 50 50
:
Visa avtalet i Tendsign

Tipsa en vän

Kontaktpersoner

Gabriella Lundin

Regionchef, Stockholms Inköpscentral STIC
Tel:
08 709 59 38
:

Pia Salmela

Upphandlare, Stockholms Inköpscentral STIC
Tel:
08 709 59 47
:

Annelie Khaldi

Upphandlare, Stockholms Inköpscentral STIC
Tel:
08 709 55 04
Mobil:
076 125 19 22
:

Nyfiken på STIC?

STIC-samarbetet är öppet för alla regionens kommuner att delta i. För närmare information och hur man går med, läs mer här alternativt kontakta Gabriella, Pia eller Annelie ovan.

Fråga kundsupport

Har du frågor som rör ramavtalet, avropsanmälan eller ditt avrop - kontakta kundsupport.
Tel: 08 525 029 96
e-post:

SKL Kommentus UC