Ramavtalsområde

Bemanningstjänster till skolverksamhet STIC 2016

Bemanningstjänster till skolverksamhet STIC 2016 har tagits fram på uppdrag av medlemskommunerna. Syftet är att täcka deras bemanningsbehov av personal inom skola.

Ramavtalet Bemanningstjänster till skolverksamhet STIC 2016 omfattar:

Bemanning av skolpersonal uppdelat på fyra tjänsteområden

A. Förskola
B. Förskoleklass och grundskola (förskoleklass och årskurs 1-9)
C. Gymnasium och vuxenutbildning
D. Särskola (förskoleklass och från 7 år – vuxen)

Ramavtalet ska omfatta både planerade och akuta uppdrag inom respektive tjänsteområde.

Bemanningstjänsten kan ske i form av vikarier för ordinarie personal vid

 • tjänst- eller föräldraledighet
 • sjukfrånvaro

Men även syfta till att fylla tillfälliga vakanser exempelvis

 • under rekryteringsperioder
 • avlastning vid arbetstoppar
 • som ersättning vid annan frånvaro

Avropsberättigade kommuner

Inom ramen för STIC samarbetet är följande kommuner avropsberättigade:

 • Värmdö kommun
 • Järfälla kommun
 • Lidingö stad
 • Sollentuna kommun

Avropa och beställ genom rangordning

Ramavtalsleverantörerna är rangordnade och avropsrutinen skiljer sig åt beroende på om det är planerade eller akuta uppdrag.

Planerade uppdrag
Kommunen kontaktar den högst rangordnade leverantören först. Skickar leverantören avropsbekräftelse i rätt tid och inte avböjer att utföra uppdraget får denne uppdraget. Om inte, går förfrågan vidare till den näst högst rangordnade och så vidare.

Akuta uppdrag
Kommunen mejlar förfrågan samtidigt till alla leverantörer inom aktuellt tjänsteområde. Leverantören ska svara med ifylld avropsförfrågan inom 30 minuter eller inom annan angiven tidpunkt i förfrågan. Den leverantör som kan tillhandahålla efterfrågat behov vid uppdragsstart (eller snabbast därefter) får uppdraget. Om två leverantörer kan samtidigt får den högst rangordnade leverantören uppdraget.

Kontrakt mellan beställare och leverantör

Vid avrop från ramavtalet gäller beställningsblankett eller motsvarande samt mejlkonversationen som kontrakt mellan beställare och leverantör.

Inga särskilda avropsavtal behöver upprättas mellan parterna, om inte kommunen särskilt efterfrågar/skickar ett sådant. Till exempel kan fakturaadresserna eller kommunens kontaktpersoner behöva specificeras närmare vid ett tillfälle. I övrigt hänvisas villkoren till ramavtalet.

Sammanfattningsvis:

 1. Beställning/avrop = kontrakt. Hänvisning till ramavtalets villkor.
 2. Eventuella särskilda kontrakt sker på initiativ av kommunens upphandlingsavdelning. Hänvisning till ramavtalets villkor.

Stöd för avrop

Använd avropsmallarna för akuta uppdrag samt filen Översikt leverantör och rangordning tjänsteområde som hjälp vid avrop. Samtliga bilagor är publicerade under fliken nedan.

Logga in för att se om du kan göra avrop

Avtalstid: 2017-07-31 till 2019-07-30

Syftet med denna upphandling och därpå följande ramavtal är att täcka kommunernas behov av bemanning inom fyra (4) olika tjänsteområden inom skolverksamheter Upphandlingen är uppdelad i fyra (4) tjänsteområden, tillika anbudsområden: A) Förskola B) Förskoleklass och grundskola (förskoleklass och årskurs 1-9) C) Gymnasium och vuxenutbildning D) Särskola (förskoleklass och från sju år – vuxen)
Levernatörerna till ramavtalet
Leverantör Kontaktperson
eMHå i Stockholm AB
Namn:
Mona Henriksson
Telefon:
08 512 350 67
:
Visa avtalet i Tendsign
eMHå i Stockholm AB
Namn:
Mona Henriksson
Telefon:
08 512 350 67
:
Visa avtalet i Tendsign
eMHå i Stockholm AB
Namn:
Mona Henriksson
Telefon:
08 512 350 67
:
Visa avtalet i Tendsign
Pedagogpoolen i Sverige AB
Namn:
Anna Hävner
Telefon:
+46 8 30 49 51
:
Visa avtalet i Tendsign
BILDA personalmäklarna i Stockholm AB
Namn:
Emelie Kjell
Telefon:
+46 8 652 29 00
:
Visa avtalet i Tendsign
BILDA personalmäklarna i Stockholm AB
Namn:
Emelie Kjell
Telefon:
+46 8 652 29 00
:
Visa avtalet i Tendsign
BILDA personalmäklarna i Stockholm AB
Namn:
Emelie Kjell
Telefon:
+46 8 652 29 00
:
Visa avtalet i Tendsign
Bemannia AB (publ.)
Namn:
Staffan Bruzelius
Telefon:
+468845300
:
Visa avtalet i Tendsign
Bemannia AB (publ.)
Namn:
Staffan Bruzelius
Telefon:
+468845300
:
Visa avtalet i Tendsign
Bemannia AB (publ.)
Namn:
Staffan Bruzelius
Telefon:
+468845300
:
Visa avtalet i Tendsign
StudentConsulting Sweden AB (publ)
Namn:
Per Alsmo
Telefon:
+46 (0)76 534 01 75
:
Visa avtalet i Tendsign
Vikarieförmedlingen AB
Namn:
Marja Witt
Telefon:
08-50587209
:
Visa avtalet i Tendsign
JH Qonsulterna i Stockholm AB
Namn:
Helena Qvarfordt Ferm
Telefon:
+46704299932
:
Visa avtalet i Tendsign
Lärarjouren i Sverige AB
Namn:
Anna Hävner
Telefon:
+46 (0)8 735 33 03
:
Visa avtalet i Tendsign
Lärarjouren i Sverige AB
Namn:
Anna Hävner
Telefon:
+46 (0)8 735 33 03
:
Visa avtalet i Tendsign
NGS Group Aktiebolag
Namn:
Petra Granath
Telefon:
08-50580807
:
Visa avtalet i Tendsign
Skandinaviska Bemanningspoolen AB
Namn:
Jesper Wallén
Telefon:
+46708129672
:
Visa avtalet i Tendsign

Tipsa en vän

Kontaktpersoner

Gabriella Lundin

Regionchef, Stockholms Inköpscentral STIC
Tel:
08 709 59 38
:

Pia Salmela

Upphandlare, Stockholms Inköpscentral STIC
Tel:
08 709 59 47
:

Annelie Khaldi

Upphandlare, Stockholms Inköpscentral STIC
Tel:
08 709 55 04
Mobil:
076 125 19 22
:

Nyfiken på STIC?

STIC-samarbetet är öppet för alla regionens kommuner att delta i. För närmare information och hur man går med, läs mer här alternativt kontakta Gabriella, Pia eller Annelie ovan.

Fråga kundsupport

Har du frågor som rör ramavtalet, avropsanmälan eller ditt avrop - kontakta kundsupport.
Tel: 08 525 029 96
e-post:

SKL Kommentus UC