Ramavtalsområde

Företagshälsovård STIC 2014

Ramavtalet företagshälsovård avser en oberoende experttjänst inom arbetsmiljö och rehabilitering. Genom att identifiera och beskriva sambanden mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa kan företagshälsovården förebygga och undanröja hälsorisker på din arbetsplats.

Tjänstens fokus ligger på arbetets och arbetsplatsens betydelse för hälsan, men innefattar även andra relaterade insatser och stöd.

Ramavtalet Företagshälsovård STIC 2014 omfattar:

  • Förebyggande insatser - för att förebygga sjukdom och skador i arbetslivet
  • Hälsofrämjande insatser - för att främja en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö för medarbetare, grupper och organisation
  • Rehabiliterande insatser - för att stödja och utreda medarbetares förmåga att återvända till ordinarie eller annat arbete
  • Personalstöd - en tjänst för kommunens medarbetare och chefer att få professionell och personlig hjälp vid arbets- eller privatrelaterade frågor
  • Krisstöd - professionellt stöd vid oväntade och allvarliga händelser som exempelvis hot, våld och olyckor.

Vilka kan göra avrop?

Inom ramen för STIC-samarbetet är Nacka kommun, Lidingö stad, Vaxholm stad, Värmdö kommun och Järfälla kommun avropsberättigade.

Stöd för avrop

Se publicerat ramavtal, leverantörer samt övriga bilagor nedan under Företagshälsovård STIC 2014.

Ramavtalet Företagshälsovård STIC 2014 har förlängts till 2018-12-31.

Logga in för att se om du kan göra avrop

Avtalstid: 2015-01-01 till 2018-12-31

Levernatörerna till ramavtalet
Leverantör Kontaktperson
Falck Healthcare AB
Namn:
Ansvarig Försäljning
Telefon:
0771-505080
:
Visa avtalet i Tendsign

Tipsa en vän

Kontaktpersoner

Gabriella Lundin

Regionchef, Stockholms Inköpscentral STIC
Tel:
08 709 59 38
:

Pia Salmela

Upphandlare, Stockholms Inköpscentral STIC
Tel:
08 709 59 47
:

Annelie Khaldi

Upphandlare, Stockholms Inköpscentral STIC
Tel:
08 709 55 04
Mobil:
076 125 19 22
:

Nyfiken på STIC?

STIC-samarbetet är öppet för alla regionens kommuner att delta i. För närmare information och hur man går med, läs mer här alternativt kontakta Gabriella, Pia eller Annelie ovan.

Fråga kundsupport

Har du frågor som rör ramavtalet, avropsanmälan eller ditt avrop - kontakta kundsupport.
Tel: 08 525 029 96
e-post:

SKL Kommentus UC