Ramavtalsområde

HVB och andra boendeformer missbruk vuxna STIC 2016

Det här är ett ombudsavtal framtaget av STIC på uppdrag av medlemskommunerna. Avtalets syfte är att tillgodose deras behov av externa placeringar inom missbruksvård för vuxna.

Ramavtalet HVB och andra boendeformer missbruk vuxna STIC 2016 omfattar:

Olika former av missbruksvård genom HVB-placeringar för boende, omvårdnad, behandling och stöd.

Kategorier:

 • HVB för behandling av personer med missbruk/beroende
 • HVB-behandling 12-stegsprogram
 • HVB-boende med stöd för personer med missbruk/beroende
 • HVB för personer i behov av omvårdnad till följd av missbruk/beroende
 • Vistelsehem/boende (ej tillståndspliktig) för personer med missbruk/beroende
 • Driftsformen Arbetskollektiv för personer med missbruk/beroende
 • Träningslägenheter för personer med missbruk/beroende

Observera att ramavtalet inte avser abonnemang på vårdplatser eller entreprenader. Inte heller omfattar det den medicinska delen av substitutionsbehandling.

Avropsberättigade kommuner

Ramavtalet är ett ombudsavtal och avropsberättigade är

 • Täby kommun
 • Vaxholms stad
 • Järfälla kommun
 • Lidingö stad
 • Solna stad
 • Danderyds kommun
 • Sollentuna kommun
 • Norrtälje kommun

Det är kommunernas behöriga handläggare som avropar.

Avropa och beställ genom rangordning

Placeringar sker i första hand enligt rangordning eller enligt kommunens behovsbedömning i samråd med den aktuella individen. Läs mer om rangordning

Ombudskommunerna får tillgång till en avtalsdatabas som innehåller leverantörer i rangordning, deras inriktningar, metoder och kontaktuppgifter. På så sätt underlättas sökandet efter den leverantör som överensstämmer med gällande behov.

Stöd för avrop

Använd publicerade bilagor under rubriken HVB och andra boendeformer missbruk vuxna STIC 2016 som hjälp vid avrop.

Logga in för att se om du kan göra avrop

Avtalstid: 2017-06-01 till 2019-05-31

HVB och andra boendeformer för vuxna med missbruk.
Levernatörerna till ramavtalet
Leverantör Kontaktperson
SKL Kommentus Inköpscentral AB
Namn:
SKI Kundsupport ADMIN
Telefon:
+46 (0)8 525 029 96
:
Visa avtalet i Tendsign

Tipsa en vän

Kontaktpersoner

Gabriella Lundin

Regionchef, Stockholms Inköpscentral STIC
Tel:
08 709 59 38
:

Pia Salmela

Upphandlare, Stockholms Inköpscentral STIC
Tel:
08 709 59 47
:

Annelie Khaldi

Upphandlare, Stockholms Inköpscentral STIC
Tel:
08 709 55 04
Mobil:
076 125 19 22
:

Nyfiken på STIC?

STIC-samarbetet är öppet för alla regionens kommuner att delta i. För närmare information och hur man går med, läs mer här alternativt kontakta Gabriella, Pia eller Annelie ovan.

Fråga kundsupport

Har du frågor som rör ramavtalet, avropsanmälan eller ditt avrop - kontakta kundsupport.
Tel: 08 525 029 96
e-post:

SKL Kommentus UC