Ramavtalsområde

Klottersanering STIC 2016

Ramavtalet Klottersanering STIC 2016 omfattar:

Klottersanering och klotterskyddsåtgärder samt borttagning av affischer och klistermärken i utemiljö. Tjänsten ska utföras inom STIC kommunernas geografiska områden.

Med utemiljö menas bland annat:

 • Fasader på fastigheter
 • Konstbyggnader
 • Gångtunnlar
 • Orienterings- och trafikskyltar
 • Lyktstolpar
 • Vintersandlådor
 • Staket/räcken
 • Parkeringar och parkeringsautomater
 • Parkmöbler
 • Naturen

Ramavtalet omfattar inte klottersanering och klotterskyddsåtgärder inomhus.

Vilka kan göra avrop?

Inom ramen för STIC samarbetet är följande kommuner och bolag avropsberättigade:

 • Lidingö stad
 • Lidingö stads Tomataktiebolag
 • Lidingöhem AB
 • Solna stad, Tekniska förvaltningen
 • Råsunda förstads AB
 • Solna Vatten AB
 • Danderyds kommun, Tekniska kontoret
 • Djursholms AB
 • Nacka kommun
 • Nacka Energi Aktiebolag
 • Nacka Vatten Aktiebolag
 • Järfälla kommun

Avropa och beställ genom rangordning

Avrop görs från den ramavtalsleverantör som har plats ett (1) i rangordningen. Kan inte denne ta uppdraget eller inte svarar har kommunen rätt att avropa från leverantör med plats två (2) i rangordningen och så vidare. Läs mer om rangordning här.

Beställningar av åtgärder görs via e-post, telefon och i förekommande fall via beställarens kontaktcenter.

Stöd för avrop

Se publicerade avropsvägledningar och prisbilagor samt kontaktuppgifter per leverantör under Klottersanering STIC 2016 nedan.

Klottersanering STIC 2016 4 leverantörer

Logga in för att se om du kan göra avrop

Avtalstid: 2017-03-01 till 2019-02-28

Tjänsten avser klottersanering och klotterskyddsåtgärder samt borttagning av affischer och klistermärken i utemiljö. Med utemiljö menas bland annat fasader på fastigheter, konstbyggnader, gångtunnlar, orienterings- och trafikskyltar, lyktstolpar, vintersandlådor, staket/räcken, parkeringar och parkeringsautomater, parkmöbler, naturen etc.
Levernatörerna till ramavtalet
Leverantör Kontaktperson
Color Off i Stockholm AB
Namn:
Lukas Bodén
Telefon:
086055020
:
Visa avtalet i Tendsign
Aremo Group AB
Namn:
Elin Malmberg Konstantara
Telefon:
+46200 211212
:
Visa avtalet i Tendsign
Aremo Group AB
Namn:
Elin Malmberg Konstantara
Telefon:
+46200 211212
:
Visa avtalet i Tendsign
INDUSTRIMÅLNING I STOCKHOLM AB
Namn:
Daniel Ferm
Telefon:
086581017
:
Visa avtalet i Tendsign

Tipsa en vän

Kontaktpersoner

Gabriella Lundin

Regionchef, Stockholms Inköpscentral STIC
Tel:
08 709 59 38
:

Pia Salmela

Upphandlare, Stockholms Inköpscentral STIC
Tel:
08 709 59 47
:

Annelie Khaldi

Upphandlare, Stockholms Inköpscentral STIC
Tel:
08 709 55 04
Mobil:
076 125 19 22
:

Nyfiken på STIC?

STIC-samarbetet är öppet för alla regionens kommuner att delta i. För närmare information och hur man går med, läs mer här alternativt kontakta Gabriella, Pia eller Annelie ovan.

Fråga kundsupport

Har du frågor som rör ramavtalet, avropsanmälan eller ditt avrop - kontakta kundsupport.
Tel: 08 525 029 96
e-post:

SKL Kommentus UC