Ramavtalsområde

Offentlig belysning STIC 2015

Ramavtalet innebär att din kommun kan lägga ut ansvaret för den offentliga belysningen på entreprenad. Leverantören åtar sig att upprätthålla en drift- och personsäker, estetisk och ekonomisk offentlig belysning med minimal miljöpåverkan. Följden blir god trafiksäkerhet och allmän trygghet för kommunens invånare.

I kommunens belysta anläggningar där det är viktigt med väl fungerande belysning ingår:

- Gator och vägar
- Broar och viadukter
- Tunnlar och vägportar
- Parker, gång- och cykelvägar

Ramavtalet Offentlig belysning STIC 2015 omfattar:

 • Driftledning med eldriftansvar
 • Tillsyn och löpande underhållsåtgärder
 • Jourverksamhet
 • Rondering
 • Periodisk tillsyn
 • Seriebyten
 • Rötskadebesiktning
 • Samordningsansvar för beläggning av kabelschakter
 • Investeringsarbeten
 • Lagerhållning av frekvent underhållningsmaterial
 • Eventuella övriga tillkommande arbeten.

Entreprenaden innefattar belysningsanläggningar som är befintliga när avtalet träder i kraft men även de som tillkommer under avtalstiden.

Ramavtalet omfattar inte belysningsanläggningar som hör till:

- Föreningar och samfälligheter
- Kommunens idrotts- och fritidsanläggningar
- Skolor och fritidshem
- Busshållplatser och reklamskyltar.

I leverantörens uppdrag ingår inte heller asfaltering för återställning av kabelschakter, detta är beställarens ansvar.

Vilka kan göra avrop?

Inom ramen för STIC samarbetet är följande kommuner avropsberättigade:

 • Järfälla
 • Täby
 • Värmdö
 • Vaxholm

Avrop sker genom förnyad konkurrensutsättning mellan två leverantörer:
- Bogfelts Installation och entreprenad AB
- Vattenfall Services Nordic AB

För Nacka kommun har ramavtal tecknats med en leverantör:
- Bogfelts installation och entreprenad AB

Stöd för avrop

Se publicerat ramavtal, leverantörer samt övriga bilagor nedan under fliken Offentlig belysning STIC 2015.

Ramavtalet Offentlig belysning STIC 2015 har förlängts till 2019-04-29.

Logga in för att se om du kan göra avrop

Avtalstid: 2015-04-24 till 2019-04-23

Levernatörerna till ramavtalet
Leverantör Kontaktperson
Bogfelts installation och entreprenad AB
Namn:
Mario Decarlini
Telefon:
070-9424067
:
Visa avtalet i Tendsign

Tipsa en vän

Kontaktpersoner

Gabriella Lundin

Regionchef, Stockholms Inköpscentral STIC
Tel:
08 709 59 38
:

Pia Salmela

Upphandlare, Stockholms Inköpscentral STIC
Tel:
08 709 59 47
:

Annelie Khaldi

Upphandlare, Stockholms Inköpscentral STIC
Tel:
08 709 55 04
Mobil:
076 125 19 22
:

Nyfiken på STIC?

STIC-samarbetet är öppet för alla regionens kommuner att delta i. För närmare information och hur man går med, läs mer här alternativt kontakta Gabriella, Pia eller Annelie ovan.

Fråga kundsupport

Har du frågor som rör ramavtalet, avropsanmälan eller ditt avrop - kontakta kundsupport.
Tel: 08 525 029 96
e-post:

SKL Kommentus UC